CSRD ready!©

szkolenie_online_ dyrektywa_CSRD_wdrozenie

CSRD ready!© to jedyna taka usługa na polskim rynku, która pomoże Ci we wdrożeniu dyrektywy CSRD i raportowaniu według standardów ESRS.

 

 1. Twoja firma to duże przedsiębiorstwo podlegające dyrektywie CSRD?
 2. Poszukujesz uporządkowanych informacji odnośnie konkretnych wymogów dyrektywy dotyczących Twojej działalności?
 3. Potrzebujesz klarownych i zrozumiałych wytycznych?
 4. Chcesz wiedzieć, ile pracy wiąże się ze wdrożeniem standardów ESRS w Twojej spółce?

 

Dzięki usłudze CSRD ready!© otrzymasz precyzyjną informację o sytuacji ESG w spółce, unikniesz nieprzemyślanych inwestycji, straty czasu, a decydenci otrzymają argumenty ułatwiające podjęcie decyzji.

To oznacza postawienie sobie pytania: „gdzie jesteśmy?”, a następnie, ustalenie, co musimy zrobić, aby firma zyskała taki system raportowania niefinansowego, z którego skorzystają zarówno zarządzający organizacją, jak i odbiorcy raportu, a także regulatorzy.

Narzędzie CSRD ready!© wspomoże Cię we wdrożeniu dyrektywy CSRD w przemyślany sposób. Nie musisz mieć wiedzy z zakresu raportowania ESG ani znajomości dyrektywy, by z niego skorzystać. Dzięki naszej współpracy, nawet jako osoba niezaznajomiona z tematem, otrzymasz konkretny i realistyczny plan wdrożenia CSRD w Twojej firmie.

Do stworzenia CSRD ready!© wykorzystaliśmy kilkanaście lat doświadczeń i informacje zdobyte podczas rozmów z klientami. Dzięki temu powstało narzędzie, które ma pomóc spółkom, takim jak Twoja, we wdrożeniu CSRD.

Jak wygląda współpraca?

 1. Krok 1. Start współpracy. Każda nasza współpraca składa się z pięciu kroków. Rozpoczynamy od spotkania inicjującego projekt, na którym ustalamy wszystkie szczegóły, harmonogram, formę komunikacji oraz identyfikujemy, jacy pracownicy powinni być zaangażowani.
 2. Krok 2. Szkolenie pracowników. Przeprowadzimy szkolenie przedstawiające ogólną wiedzę n kwestii kwestii środowiskowych, pracowniczych, społecznych, relacji z dostawcami, ładu korporacyjnego oraz etyki, dla pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie tymi tematami w Twojej firmie. Podczas spotkania wyjaśnimy przebieg projektu krok po kroku oraz jakie informacje i dokumenty są wymagane do przeprowadzenia oceny Twojej organizacji pod kątem ESG. Wyjaśnimy także jakich rezultatów możesz oczekiwać.
 3. Krok 3. Zastosowanie narzędzia CSRinfo CSRD ready!©. Zastosowujemy narzędzie CSRinfo CSRD ready!© i ocenimy sytuację w Twojej firmie pod kątem obszarów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Ten krok obejmuje trzy spotkania z pracownikami, podczas których zbieramy dane i informacje dotyczące posiadanych dokumentów i praktyk w obszarach ESG. Efektem jest ocena Twojej firmy pod kątem 400+ kryteriów wynikających z nowych unijnych standardów ESRS.
 4. Krok 4. Opracowanie raportu. Opracujemy raport z oceny ESG dla Twojej firmy, w którym zarekomendujemy konkretne działania i przedstawimy precyzyjnie jakie kryteria są spełnione oraz jakie są luki. W razie potrzeby zorganizujemy dodatkowe spotkania konsultacyjne z Twoimi pracownikami.
 5. Krok 5. Podsumowanie i rekomendacje. Przedstawimy Ci efekty naszej współpracy. Wyniki oceny i rekomendowany plan wdrożenia regulacji pozwolą na podjęcie trafnych decyzji dot. rozwoju ESG w Twojej firmie.

Co zyskujesz dzięki wykorzystaniu naszej metodyki?

 1. Przygotujemy ocenę dojrzałości Twojej organizacji pod kątem wymogów dyrektywy CSRD i standardu ESRS, która pozwoli Ci wyznaczyć konkretne cele.
 2. Otrzymasz klarowną informację o lukach w obszarze ESG na poziomie zarządzania i wskaźników, co umożliwi skonkretyzowanie pierwszych działań.
 3. Nasz raport przedstawi wyniki w podziale na obszary ESG i subobszary zawarte w standardzie ESRS, dostarczając Tobie i decydentom wiedzę o aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji. Otrzymasz zarówno informację ilościową (stopień procentowy pokrycia informacji wymaganych ESRS) jak i jakościową.
 4. Otrzymasz realistyczną i rozbudowaną w czasie propozycję planu wdrożenia CSRD dostosowaną do Twojej firmy.
 5. Skorzystasz z konsultacji z ekspertem w dziedzinie raportowania, który wyjaśni wyniki i propozycje działań.
 6. Otrzymasz realną ścieżkę postępowania, która doprowadzi do prawidłowego przygotowania sprawozdania przez spółkę, zabezpieczając zarząd.
 7. Otrzymasz realną ścieżkę postępowania, która doprowadzi do prawidłowego przygotowania sprawozdania przez spółkę, zabezpieczając zarząd.

Kontakt w sprawie usługi

Mateusz Śledź CSRinfo

Mateusz Śledź

Menedżer ds. usług ESG

Pomogę Ci ocenić na jakim etapie jest Twoja firma i dopasuję rozwiązanie do Twoich potrzeb. Proponuję środki, które najlepiej sprawdzą się w Twojej firmie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w doradztwie w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Skontaktuj się ze Mną