Strategia ESG

Liliana Anam pokazująca kciuk w górę

Strategia ESG – jak pomagamy firmom w budowaniu programu zrównoważonego rozwoju?

Na co dzień kompleksowo wspieramy firmy i instytucje w zakresie wytyczania, wdrażania i monitorowania strategii ESG/CSR/odpowiedzialnego biznesu, strategii zintegrowanych, polityk i długofalowych programów zrównoważonego rozwoju.

Nasze wsparcie obejmuje nie tylko tworzenie nowej strategii, ale również ich aktualizację i przegląd.

Dostosowujemy międzynarodowe strategie do realiów polskiego rynku. Pomożemy Ci określić cele dla Twojej strategii zrównoważonego rozwoju, wspierając Cię od fazy analizy strategicznej aż po wybór i wdrożenie działań. Dzięki dobraniu adekwatnych mierników do procesów firmy, dostarczymy realistyczne narzędzia do monitorowania postępów w realizacji strategii.

Nasza pomoc obejmuje również efektywną realizację celów strategii ESG i przeniesienie ich na konkretne, praktyczne plany działania. Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością w biznesie wymaga długoterminowej strategii. Nasza metodyka uwzględnia obszary społeczne, relacje z różnymi grupami interesariuszy, rozwój pracowników i troskę o środowisko naturalne.

Jakie korzyści przyniesie wdrożenie celów zrównoważonego rozwoju i zdefiniowanie strategii ESG w Twojej firmie?

 • Zainteresowanie i zaufanie inwestorów: dzięki spójnej strategii ESG wzrasta transparentność firmy, co przekłada się na jej atrakcyjność inwestycyjną i wiarygodność finansową.
 • Budowanie solidnego wizerunku i zaufania społecznego: dla wielu inwestorów, dbałość o relacje z otoczeniem i kulturę etyczną firmy są równie ważne jak stabilność finansowa. Odpowiedzialne zarządzanie zrównoważonym rozwojem firmy oraz realizacja programów ESG wpływają pozytywnie na wyniki finansowe.
 • Pozyskiwanie lojalności klientów: klienci coraz częściej wybierają produkty i usługi kierując się wartościami ekologicznymi. Dbałość o środowisko oraz etyczne praktyki produkcyjne przekładają się na lojalność klientów.
 • Wzrost konkurencyjności: dla polskich firm transparentność działań z zakresu społecznej odpowiedzialności może być kluczem do budowy pozycji na międzynarodowych rynkach, gdzie normy odpowiedzialnego biznesu są coraz bardziej pożądane.
 • Podnoszenie kultury organizacyjnej: wdrażając strategię ESG, podnosi się standardy działania wobec interesariuszy, co minimalizuje koszty złych relacji biznesowych.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku wśród pracowników: dbałość o społeczną odpowiedzialność to kluczowy element motywacji pracowników. Daje im to pewność, że firma skutecznie podejmuje się istotnych problemów, takich jak bezpieczeństwo czy dbałość o pracowników.

Nasze kompetencje w zakresie budowania strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

 • Tworzenie kompleksowych strategii dla grup kapitałowych
 • Warsztaty strategiczne dla zarządów, kadry menedżerskiej
 • Konsultacja strategii ESG i wsparcie jej ewaluacji
 • Regularne przeglądy strategii
 • Rewizja, aktualizacja strategii ESG
 • Rewizje polityk w celu uaktualnienia ich do wymogów nowych regulacji ESG
 • Analizy strategiczne, Diagnoza ESG

Kontakt w sprawie usługi

Mateusz Śledź CSRinfo

Mateusz Śledź

Menedżer ds. usług ESG

Pomogę Ci ocenić na jakim etapie jest Twoja firma i dopasuję rozwiązanie do Twoich potrzeb. Proponuję środki, które najlepiej sprawdzą się w Twojej firmie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w doradztwie w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Skontaktuj się ze Mną