Ikona Zegara 4min.

03.10.2023

Raportowanie ESG: Badanie podwójnej istotności

Analiza podwójnej istotności odzwierciedla istotne zmiany w zakresie raportowania ESG. Dotychczasowo, w kontekście badania istotności, koncentrowano się na kwestiach, które mają bezpośredni wpływ na własną działalność firmy. Teraz to istotność zarówno wewnętrzna (czyli kwestie wpływające na przedsiębiorstwo) jak i zewnętrzna (czyli wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie) stają się kluczowymi punktami odniesienia. To podejście, choć wydaje się być bardziej wymagające, niesie ze sobą potencjał przekształcenia sposobu, w jaki firmy oceniają swoje oddziaływania i zarządzają kwestiami zrównoważonego rozwoju.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej procesowi analizy podwójnej istotności w kontekście raportowania ESG. Dowiemy się, dlaczego ta koncepcja ma takie ogromne znaczenie, jakie korzyści przynosi dla firm i jakie różnice wprowadza w stosunku do dotychczasowych wymagań dyrektywy NFRD (ang. Non-Financial Reporting Directive) oraz jakie wytyczne są opisane przez Dyrektywę CSRD oraz idące za nią standardy raportowania ESRS (ang. European Sustainability Reporting Standards).

 

Czym jest proces podwójnej istotności?

 

Proces podwójnej istotności, zgodnie z obowiązującą Dyrektywą CSRD, wprowadza istotne zmiany w zakresie raportowania ESG przez firmy notowane na giełdach europejskich oraz niektóre inne duże firmy. Proces ten stanowi kluczową nowość w porównaniu do dotychczasowych wymagań dyrektywy NFRD i ma na celu wzmocnienie znaczenia raportowania niefinansowego. Proces podwójnej istotności jest punktem wyjściowym do określenia tematów, które będą opisywane w raporcie zrównoważonego rozwoju.

Oto kilka kluczowych informacji na temat procesu podwójnej istotności zgodnie z Dyrektywą CSRD:

1. Podwójna istotność

Dyrektywa CSRD wprowadza koncepcję „podwójnej istotności” (ang. double materiality). Oznacza to, że firmy będą musiały uwzględnić w swoich raportach ESG zarówno aspekty, które mają wpływ na ich własne działania (tzw. „wpływ wewnętrzny”), jak i aspekty, na które wpływa firma (tzw. „wpływ zewnętrzny”) z uwzględnieniem wpływu finansowego. Dyrektywa podkreśla, że firma powinna rozważyć każdą perspektywę istotności z osobna i ujawnić zarówno informacje istotne z punktu widzenia obydwu tych perspektyw, jak i informacje istotne z punktu widzenia tylko jednej z nich.

2. Wpływ wewnętrzny

Wpływ wewnętrzny odnosi się do kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych, które bezpośrednio wpływają na działalność jednostki. Firmy będą musiały raportować te kwestie, które mają istotny wpływ na ich własną działalność, procesy, strategie i wyniki finansowe.

3. Wpływ zewnętrzny

Wpływ zewnętrzny pokazuje jak działania podejmowane przez jednostką wpływają na społeczeństwo i środowisko. Firmy będą musiały raportować te kwestie, które są istotne dla inwestorów i innych interesariuszy zewnętrznych, nawet jeśli nie mają bezpośredniego wpływu na firmę, ale kiedy firma ma lub może mieć wpływ na kwestie ważne dla interesariuszy.

4. Istotność finansowa

Dyrektywa CSRD zachęca firmy do integrowania informacji ESG z raportowaniem finansowym, aby zapewnić spójne i kompleksowe podejście do raportowania. Warto pamiętać, że standard raportowania ESRS wskazuje, iż firma powinna ujawniać bieżące skutki finansowe istotnych ryzyk i możliwości dla wyników finansowych i przepływów pieniężnych.

5. Proces oceny istotności

Firmy będą musiały przeprowadzić proces oceny istotności, aby określić, które kwestie ESG są istotne dla ich działalności zgodnie z kryteriami podwójnej istotności. Proces ten wymaga współpracy zarządu, pracowników oraz dialogu z interesariuszami zewnętrznymi. Dialog pozwala wyznaczyć kluczowe dla działalności oddziaływania i ocenić ich wpływ zewnętrzny i wewnętrzny. Dodatkowo, wybór tematów istotnych powinien opierać się na analizie ryzyk ESG z uwzględnieniem całego łańcucha wartości – zasobów, surowców, dostawców, pracowników dostawców czy społeczności lokalnych.

6. Różnice w stosunku do NFRD

W porównaniu do dyrektywy NFRD, Dyrektywa CSRD znacznie rozszerza zakres raportowania ESG i wprowadza bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące oceny istotności. Wprowadza konieczność analizy oddziaływań, ryzyk i szans wynikających z działalności własnej, z uwzględnieniem wpływu na wyniki finansowe.

Z jakim problemem zgłaszają się firmy?

Firmy posiadające dotychczasowo wykonane badanie istotności mają określone tematy istotne czy czynniki, które wpływają na działanie przedsiębiorstwa, jednak do tej pory nie oceniały jaki jest ich wpływ na wyniki finansowe oraz nie oceniały, w jakim stopniu przedsiębiorstwo swoimi działaniami wpływa na otoczenie. W tym miejscu należy dokonać rewizji oceny istotności, uwzględniając oddziaływania, ryzyka i szanse w tym istotność finansową (zyski i straty wynikające z kwestii ESG).

Podsumowanie

Proces podwójnej istotności ma na celu dostarczenie bardziej kompleksowych, porównywalnych i precyzyjnych informacji ESG, które będą pomocne dla inwestorów i innych interesariuszy w podejmowaniu decyzji biznesowych i nawiązywaniu współpracy. Firmy będą musiały być bardziej skoncentrowane na ocenie wpływu swojej działalności na otoczenie oraz na identyfikacji kwestii zewnętrznych, które mogą wpłynąć na długoterminowe cele przedsiębiorstwa. To ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i zwiększenia transparentności korporacyjnej.

Przeprowadzałeś/aś już badanie istotności w swojej firmie? To ważny krok, który teraz ma jeszcze większe znaczenie w kontekście raportowania ESG. Bez dokładnej analizy podwójnej istotności stworzenie rzetelnego raportu ESG nie jest możliwe. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, jak kluczowe jest to zagadnienie, co często prowadzi do konieczności cofania się w procesie raportowania.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, jesteśmy tutaj, by pomóc Ci w uporządkowaniu informacji i zapewnieniu, że Twoje działania zgodne są z aktualnymi standardami.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

  1. Zorganizować szkolenia zamknięte, które dostarczą potrzebnej wiedzy.
  2. Pomóc w przeprowadzeniu analizy podwójnej istotności, abyś mógł/mogła stworzyć spójny i wiarygodny raport ESG.

 

Nie czekaj, skorzystaj z naszej pomocy, aby uniknąć błędów i osiągnąć sukces w zakresie ESG.

Chcę dowiedzieć się jak przygotować moją firmę do raportowania ESG

Dzięki naszej pomocy będziesz pewny/pewna, że Twoje działania są zgodne z najlepszymi praktykami i obowiązującymi regulacjami!

wróć do wszystkich wpisów