Współpraca

Współpraca z CSRinfo

Jak wygląda współpraca z nami?

Jeśli szukasz wsparcia i doświadczonego partnera dla swojej firmy, porozmawiajmy. Napisz do nas!

jeden

Skontaktujemy się z Tobą, by poznać Twoją sytuację, potrzeby i możliwości.

dwa

Jeśli będziemy mogli Ci pomóc, wówczas przygotujemy koncepcję współpracy, czyli pomysł w jaki sposób możemy razem osiągnąć pożądane rezultaty. Omówimy ją na spotkaniu.

trzy

Po jej omówieniu przygotujemy wycenę i ofertę.

cztery

Po akceptacji przez Ciebie, podpiszemy umowę, po której rozpoczynamy współpracę.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania dot. współpracy

Jak długo trwa przygotowanie wyceny?
Od 1 tygodnia do miesiąca. Wiele zależy od Ciebie, informacji jakie nam dostarczysz i procesu decyzyjnego po Twojej stronie. Przygotowanie wyceny ułatwia informacja o budżecie w jakim się poruszasz oraz informacja zwrotna z Twojej strony dot. przedstawionej koncepcji.

Ile to kosztuje?
Wycena zależy od zakresu i czasu trwania projektu. Wyceniamy każdy projekt tak, by był opłacalny dla dużej firmy. Budżet podajemy w zł netto, vat 23%.

Jakich informacji potrzebujecie, by rozpocząć współpracę?

Potrzebujemy informacji o Twojej organizacji, jej strukturze, Waszych doświadczeniach z ESG (lub ich braku) oraz zarysu tego, co chcecie osiągnąć. Pomagamy w budowie wizji, ale zazwyczaj to Ty wskazujesz nam kierunek. Ważne, by w toku omawiania współpracy, na etapie koncepcji udział wzięli decydenci.
Dla wielu organizacji ten temat i usługi są nowe. Stąd istotne jest dobre zrozumienie procesu, by móc podjąć optymalną decyzję.

Jak wygląda współpraca z Wami, czego mogę oczekiwać?
Niezależnie od tego nad jakim projektem będziemy razem pracować, nasza współpraca będzie składała się z trzech głównych etapów.

  1. Prace przygotowawcze, które obejmują przygotowanie szczegółowego harmonogramu, określenie zasad współpracy w projekcie, ryzyk projektu, komunikacji etc. oraz spotkania inicjującego współpracę (tzw. kick-off).
  2. Realizacja projektu, czyli główne fazy projektowe. Podczas tego etapu projektu otrzymujesz informacje o postępach w realizacji w uzgodniony sposób (np. raporty tygodniowe, miesięczne).
  3. Podsumowanie współpracy, w formie spotkania, na którym ewaluujemy projekt, jego etapy oraz przedstawiamy rekomendacje na przyszłość.

W jakich językach pracujecie?
Obsługujemy zarówno polskie, jak i międzynarodowe grupy kapitałowe. Pracujemy w języku polskim i angielskim.

Moja firma nic jeszcze nie wdrażała, czy możecie mi pomóc?
Jak najbardziej. Wielu dzisiejszych liderów na polskim rynku działania w obszarze ESG rozpoczynało od współpracy z nami. Jedno na co musisz być przygotowana/y, to że wprowadzenie ESG do spółki oznacza zmiany w procesach, wymaga edukacji kadry i jest pewnego rodzaju “pracą u podstaw”, której efekty zobaczysz po roku, dwóch.

Potrzebuję podnieść rating – czy w tym pomagacie?
To chyba jedno z naszych ulubionych zadań. Analizujemy z Tobą wyniki ratingu i obszary do poprawy, następnie przygotowujemy rozwiązania, które pomogą Ci uzupełnić luki i umocnić praktyki. To jest zazwyczaj bardzo sprecyzowana praca, ponieważ wiesz dokładnie na jakim efekcie Ci zależy.

Chcemy przygotować się do raportowania. Jak możecie nam pomóc?
Proces raportowania jest wieloetapowy. Nasza praca ceniona jest przede wszystkim przy budowaniu zespołu raportującego, badaniu istotności, doboru i metodyce wskaźników, konsultacjach w procesie raportowania. Obsługujemy w oparciu o wiele standardów i wytycznych.
Możemy pomóc Ci w jednym punkcie lub w całym procesie.

Budujemy plany wdrożenia dyrektywy CSRD, które wymagają budowy procesów w organizacji, jak również pomagamy w projektach typu ad hoc, na potrzeby ratingu, klienta, instytucji finansującej etc. Rozumiemy, że raportowanie służy podejmowaniu decyzji, dlatego przygotowujemy różnego typu raporty w zależności od potrzeb klienta.

Czy piszecie raporty?
Pracujemy z Tobą w taki sposób, byś Ty i Twoja organizacja był/a w stanie samodzielnie przygotować raport. Uważamy, że wartością dla Twojej organizacji będzie zbudowanie kompetencji do generowania informacji ESG samodzielnie. Dzisiaj rzadko “piszemy” raporty i to wyłącznie dla wybranych klientów. Większość klientów jest w stanie z naszą pomocą przygotować materiał samodzielnie.