Raportowanie ESG

Raportowanie ESG w Twojej firmie

Martwią Cię zmiany i nowe regulacje dotyczące raportowania ESG, które wprowadza nowa dyrektywa Unii Europejskiej? Przed Tobą skomplikowane zadanie przygotowania raportu ESG w Twojej firmie według najnowszych standardów ESRS?

Wiele firm zmaga się z procesem raportowania ESG (niefinansowego, zrównoważonego rozwoju). Brak wiedzy dotyczącej samego procesu raportowania i korzyści z niego wynikających, a także właściwego zastosowania standardów sprawia, że wiele firm opóźnia zajęcie się tym tematem.

Zadanie przygotowania raportu ESG według najnowszych standardów to wyzwanie nie tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w ten proces, ale dla całej organizacji. W CSRinfo znamy raportowanie niefinansowe od podszewki. Wesprzemy Twoją firmę w zakresie raportowania ESG według aktualnych europejskich standardów raportowania ESRS i/lub innych wytycznych takich jak GRI Standards, <IR>, UN GC Communication on Progress.

Jaka jest nasza oferta w zakresie raportowania wymaganych informacji?

 • Raporty zgodne z dyrektywą CSRD i Ustawą o rachunkowości
 • Raporty zintegrowane
 • Przeglądy ESG, Sustainability Review
 • Podsumowania i przeglądy zestawiające informacje o firmie, jej działalności
 • Suplementy dot. wdrażania SDGs (Global Goals/Celów Zrównoważonego Rozwoju 2015-30), TCFD, TNFD i standardów branżowych

Jak przebiega proces raportowania zrównoważonego rozwoju?

Realizujemy usługi w ramach całego procesu raportowania ESG. Możemy maksymalnie odciążyć Ciebie i Twoją firmę w intensywnych pracach nad raportami informacji ESG jak i pomóc w wybranych, kluczowych dla Ciebie etapach raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Planując przebieg projektu odpowiadamy na Twoje indywidualne potrzeby i wymagania.

 • Pomożemy Ci podjąć trafne decyzje, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sprawozdawczości oraz zdefiniujemy zakres raportowanych informacji i istotności poruszanych w nim zagadnień.
 • Zaangażujemy w proces raportowania zrównoważonego rozwoju Twoich interesariuszy i uwzględniamy ich perspektywę.
 • Zadbamy o prawidłowe przeprowadzenie badania podwójnej istotności.
 • Wesprzemy Cię w doborze wskaźników oraz budowie metodyki raportowania.
 • Przygotujemy macierz wskaźników, która ułatwi Ci współpracę z dostawcą rozwiązań dot. gromadzenia danych.
 • Zaangażujemy Twoich pracowników i kadrę zarządzającą w proces raportowania ESG i dobór treści. Wyjaśnimy krok po kroku co oraz w jakiej formie należy i warto zaprezentować w raporcie.
 • Opracujemy wskaźniki ESG dla Twojej firmy odpowiadające na oczekiwania Twoich inwestorów i kluczowych klientów, zgodne z dodatkowymi wytycznymi przez nich określonymi lub specyficznymi informacjami dotyczącymi konkretnej branży.
 • Wesprzemy Cię na etapie audytu raportu.

Masz już doświadczenie tworzeniu raportów zrównoważonego rozwoju?

Jeśli pierwszy raport ESG Twoja firma ma już za sobą i dążysz do doskonalenia swoich praktyk w zakresie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, to oferujemy Ci pomoc w następującym zakresie:

 • szkolenia dla osób dołączających do zespołów raportujących kwestie ESG.
 • weryfikacje matrycy istotności,
 • konwersje do standardów ESRS,
 • szablon raportu do wykorzystania,
 • konsultacje przygotowanych już raportów ESG,
 • inspekcję raportu zrównoważonego rozwoju – ocenę Twojego raportu ESG pod kątem struktury i prezentacji treści wraz z rekomendacjami dotyczącymi jego udoskonalenia.

Nasze doświadczenie w zakresie raportowania ESG

Raportowanie niefinansowe to nasz chleb powszedni. Jako jedna z najdłużej działających na polskim rynku firm doradczych specjalizujących się w ESG i zrównoważonym rozwoju, oferujemy Tobie i Twojej organizacji nasze wyjątkowe doświadczenie. Już w 2009 roku pracowaliśmy nad pierwszymi raportami ESG. Na przestrzeni lat przygotowaliśmy dziesiątki raportów dotyczących informacji niefinansowych m.in. dla branży finansowej, energetycznej, spożywczej, retail oraz przemysłu ciężkiego. Wyniki naszej pracy są cenione przez firmy i nagradzane w uznanych konkursach.

Wśród naszych klientów znajdują się największe firmy, silne marki i liderzy na polskim rynku reprezentujący różne branże.

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, w których opracowaniu wspieramy naszych klientów, otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia od początku funkcjonowania konkursu:

Wyróżnienie GPW 2022: Grupa LPP

Nagroda specjalna za raport zintegrowany 2022: Grupa LPP

Nagroda główna za raport zintegrowany 2020: Grupa LPP

Nagroda główna za raport zintegrowany 2019: Grupa LPP

Nagroda GPW 2019: Grupa LPP

Wyróżnienie dziennikarzy 2019: Grupa LPP

Wyróżnienie 2018: Grupa LPP

Nagroda główna 2017: CEMEX Polska

Wyróżnienie 2017: Bank Zachodni WBK

Najlepszy debiut 2017: Lafarge

Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów 2017: Cemex Polska

Nagroda internautów 2017: Bank Zachodni WBK

Nagroda Jury dziennikarskiego 2017: Bank Zachodni WBK

Pierwsze wyróżnienie Jury dziennikarskiego 2017: Cemex

Drugie wyróżnienie Jury dziennikarskiego 2017: Lafarge

2016 Wyróżnienie Kompania Piwowarska

2015 Nagroda główna CEMEX Polska

2013 – 2014 Wyróżnienie Kompania Piwowarska

2012 Nagroda główna Kompania Piwowarska

2011 Nagroda Internautów Kompania Piwowarska

Regularnie prowadzimy szkolenia dotyczące raportowania niefinansowego i raz do roku organizujemy konferencję Raportowanie niefinansowe w Polsce.

Wspieramy rozwój raportowania zrównoważonego rozwoju oraz rozwój standardów ESG w Polsce

 • Jesteśmy partnerem Global Reporting Initiative (GRI). W 2009 roku jako pierwsza organizacja w Polsce, otrzymaliśmy status Organizational Stakeholder (OS).
 • Mamy doświadczenie jako GRI Data Partner, jako jedna z kilkunastu organizacji globalnie.
 • Do 2020 roku prowadziliśmy polski Rejestr Raportów.
 • Przez lata wspólnie z GPW realizowaliśmy projekt konferencji Raportowanie niefinansowe w Polsce.
 • W 2019 zrealizowaliśmy polski „okrągły stół” dotyczący raportowania informacji niefinansowych w ramach międzynarodowej inicjatywy Corporate Reporting Dialogue, zainicjowany przez IIRC, CDP, GRI i CDSB.
 • W 2016 roku byliśmy koordynatorem projektu tłumaczenia standardu GRI G4 na język polski.
 • W 2013 roku konsultowaliśmy standard raportowania zintegrowanego dla International Integrated Council (IIRC).

Współpracujemy z uznanymi polskimi instytucjami w zakresie promocji, badań i udoskonalania sprawozdawczości ESG firm

 • Tworzymy wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów (PIBR) Zespół ds. sprawozdawczości niefinansowej.
 • Współpracujemy z International Integrated Council (IIRC) w zakresie promocji sprawozdawczości zintegrowanej w Polsce.
 • Koordynowaliśmy prace grupy roboczej przy Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, przygotowującej rekomendacje dla Ministra Finansów w zakresie dyrektywy 2014/95/UE.
 • Przygotowaliśmy dwie edycje publikacji „Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących”.
 • W 2015 roku zorganizowaliśmy w Polsce międzynarodowe wydarzenie – Sustainability Reporting Week.
 • Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych (SEG) przy tworzeniu Standardu Informacji Niefinansowych (SIN).
 • Co roku organizujemy konferencję dotyczącą raportowania niefinansowego i zintegrowanego. Informacje o poszczególnych edycjach znajdziesz tutaj.

Kontakt w sprawie usługi

Mateusz Śledź CSRinfo

Mateusz Śledź

Menedżer ds. usług ESG

Pomogę Ci ocenić na jakim etapie jest Twoja firma i dopasuję rozwiązanie do Twoich potrzeb. Proponuję środki, które najlepiej sprawdzą się w Twojej firmie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w doradztwie w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Skontaktuj się ze Mną