Ikona Zegara 5min.

Klepsydra w biurze

06.12.2023

Raportowanie niefinansowe: czy mam dużo czasu na przygotowanie raportu ESG spółki?

Zgodnie z dyrektywą CSRD, na przedsiębiorstwa został nałożony obowiązek raportowania niefinansowego. Wprowadzenie tych wymogów ma na celu zwiększenie przejrzystości działań organizacji oraz promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nowe zasady raportowania ESG, kogo dotyczą?

Zgodnie z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), na przedsiębiorstwa został nałożony obowiązek raportowania kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie tych wymogów ma na celu zwiększenie przejrzystości działań organizacji oraz promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Raportowanie niefinansowe będzie dotyczyło w pierwszej kolejności podmiotów objętych obowiązkiem raportowania zgodnie z dyrektywą NFRD (Non-Financial Disclosure Reporting Directive). W kolejnych latach, zacznie obejmować kolejne przedsiębiorstwa, zgodnie ze schematem poniżej.

Należy pamiętać, że mniejsze organizacje (MŚP), nieobjęte obowiązkiem informacyjnym, ale będące dostawcami usług dla podmiotów zobowiązanych do raportowania ESG, również będą zobligowane do udostępnienia części informacji na temat swojej działalności.

Warto zastanowić się, czy mamy wystarczająco dużo czasu na skuteczne przygotowanie się do tego procesu, zwłaszcza jeśli do tej pory nie podjęliśmy żadnych działań w obszarze ESG czy społecznej odpowiedzialności biznesu.

Proces przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju

Proces przygotowania do wydania sprawozdania informacji niefinansowych składa się z kilku zasadniczych kroków:

1. Przygotowanie do raportowania i edukacja pracowników.

Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie zespołu do procesu raportowania. Szkolenia zarządu i pracowników są kluczowe, aby zrozumieć wymagania dyrektywy CSRD oraz obowiązkowe standardy raportowania zrównoważonego rozwoju ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Należy pamiętać, że zarówno dyrektywa CSRD jak i standardy ESRS pytają o edukację pracowników i dostęp do wiedzy specjalistycznej w obszarze ESG.

2. Analiza interesariuszy i wstępna ocena tematów istotnych dla organizacji.

Przeprowadzenie analizy interesariuszy pozwala zidentyfikować kluczowe grupy społeczne związane z działalnością organizacji. Wynikiem analizy interesariuszy jest mapa interesariuszy, która stanowi podstawę do kolejnego kroku w projekcie.

3. Badanie ankietowe interesariuszy i poznanie, które tematy są dla nich istotne.

Na podstawie mapy interesariuszy, opracowana jest lista pytań, która zostanie udostępniona interesariuszom. Przeprowadzenie badań ankietowych dla wytypowanych grup, pozwala pozyskać bezpośrednie opinie na temat kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, które powinny być istotne dla organizacji. Badania te przygotowywane są najczęściej w formie ankiet online, które czasowo są udostępnianie interesariuszom. Na podstawie ich wyników, opracowany jest raport z badania interesariuszy – etap ten pozwala przygotować się do realizacji dalszych prac projektowych.

4. Przeprowadzenie oceny podwójnej istotności.

Na podstawie wyników badań interesariuszy, przygotowywana jest ocena podwójnej istotności, czyli analiza oddziaływań, ryzyk i szans, w tym w kontekście finansowym. To podejście pozwala na wyłonienie kluczowych obszarów, które są istotne dla organizacji, jej interesariuszy oraz mogą wpływać na wyniki finansowe organizacji zarówno pozytywnie jak i negatywnie.

5. Dobór wskaźników ESRS do zaraportowania.

Na podstawie oceny podwójnej istotności można opracować listę tematów istotnych dla organizacji. Kwestie istotne są najczęściej przedstawiane na matrycy istotności, która w sposób wizualny pokazuje, które tematy są ważne dla organizacji, interesariuszy oraz jaki mają wpływ na działalność organizacji. Następnie konieczne jest dobranie odpowiednich wskaźników ESRS, które będą używane do zaraportowania danych zgodnie z wymogami dyrektywy CSRD.

6. Szkolenia obszarowe dla osób dostarczających dane.

Aby zapewnić wysoką jakość raportowanych danych, konieczne są szkolenia i konsultacje obszarowe dla pracowników odpowiedzialnych za dostarczanie informacji do raportu. Szkolenia obejmują zarówno aspekty ilościowe, jak i jakościowe, dotyczące zbierania i raportowania informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

7. Wybór i wdrożenie narzędzia IT do gromadzenia danych.Ważnym krokiem jest wybór narzędzia, które będzie ułatwiało kompletowanie informacji przez pracowników. Standardy ESRS zawierają kilkaset punktów. Dlatego do sporządzenia raportu niezbędne jest odpowiednie wsparcie techniczne.

8. Analiza udostępnionych informacji pod kątem kryteriów raportowania.

W trakcie procesu zbierania informacji oraz przygotowywania raportu, udostępniane dane są sprawdzane pod kątem spełniania kryteriów standardów ESRS. Częstą praktyką na tym etapie są dodatkowe konsultacje ze specjalistami, które wyjaśniają wątpliwości co do jakości posiadanych informacji. Pozwala to uniknąć uwag podczas audytu.

9. Redakcja raportu, uzupełnienia oraz opracowanie graficzne.

Kolejnym etapem jest redakcja raportu, końcowe uzupełnienie brakujących informacji oraz opracowanie graficzne, w celu sprawdzenia, że dokument będzie czytelny i atrakcyjny dla odbiorcy. Proces redakcji raportu obejmuje również pracę korektora oraz tłumacza, jeśli organizacja zamierza wydać raport w dwóch lub więcej językach. Warto pamiętać o czasie na wykonanie zdjęć firmowych oraz produktowych, które chcemy przedstawić w raporcie.

10. Zewnętrzny audyt oraz udostępnienie raportu.

Gotowy raport powinien być poddany audytowi, aby potwierdzić zgodność z dyrektywą CSRD oraz wymogami standardów ESRS. Po zakończonym audycie organizacja może udostępnić raport, spełniając w ten sposób wymogi transparentności i odpowiedzialności społecznej. Należy pamiętać, że raport zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą UE ma być przygotowany w formie cyfrowej – w oparciu o jednolity schemat na poziomie całej Unii Europejskiej.

Zastanawiasz się jak przygotować raport ESG według nowych zasad? Przeczytaj nasz artykuł:
Jak powinien wyglądać raport ESG zgodnie z dyrektywą CSRD?

Podsumowanie

Podsumowując, obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju stanowi wyzwanie. Jednak prawidłowe przygotowanie harmonogramu tego procesu może sprawić, że stanie się on efektywny i przyniesie pozytywne rezultaty zarówno dla organizacji, jak i jej interesariuszy. Pełny proces przygotowania do raportowania oraz wydania raportu zrównoważonego rozwoju dla dużych organizacji zajmuje średnio do nawet 10 miesięcy, w zależności od stopnia jej zaawansowania w tematyce ESG. Warto zatem zacząć działać już teraz, aby mieć pewność, że mamy wystarczająco dużo czasu na kompleksowe przygotowanie się do raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Twoja firma raportuje po raz pierwszy i masz niejasny obraz z czym będziesz się mierzyć oraz od czego i od kiedy zacząć? Potrzebujesz konkretnych wytycznych i listy koniecznych zadań, aby skutecznie przygotować się do raportowania niefinansowego, spełniając zalecenia dyrektywy CSRD?

Mamy dla Ciebie kilka propozycji, dzięki którym przygotujesz swoją organizację do procesu raportowania oraz zdobędziesz wiedzę niezbędną do zrealizowania konkretnych zadań.

RoadMap ESG

Nasze autorskie narzędzie „RoadMap ESG” dostarczy Twojej firmie solidną bazę i gwarancję poprawności przygotowania do raportowania niefinansowego zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jest to usługa dedykowana spółkom, które szukają klarownej drogi w gąszczu wymogów ESG.

 

Jakie korzyści przyniesie Ci narzędzie „RoadMap ESG”?

• Dowiesz się na jakim poziomie zaawansowania są działania ESG w Twojej firmie, pod kątem spełnienia wymogów dyrektywy CSRD.

• Otrzymasz rekomendowany plan działania.

• Poznasz dokładny zakres prac do wykonania i zalecaną kolejność etapów.

• Dowiesz się, które kompetencje ESG w Twoim zespole należy podnieść.

 

Proces przygotowania do raportowania oraz wydania raportu zrównoważonego rozwoju dla dużych organizacji zajmuje średnio nawet do 10 miesięcy, w zależności od stopnia zaawansowania w tematyce ESG.

Warto zatem zacząć działać już teraz!

Raportowanie niefinansowe/ESG

Podczas szkolenia dowiesz się:

• jak zorganizować proces raportowania ESG w swojej firmie,

• jak wypełnić wymogi w zakresie raportowania informacji niefinansowych wynikające z dyrektywy CSRD,

• jak zastosować kluczowe zasady wymagane przez standard raportowania ESRS,

 

Nie zwlekaj z przygotowaniami do raportowania ESG w Twojej firmie!

wróć do wszystkich wpisów