Ikona Zegara 0min.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROCESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU BIZNESU

Podręcznik przedstawia możliwości wykorzystania instrumentów zarządzania ryzykiem w sposób zgodny z zasadami społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Podręcznik przygotowany przez Det Norske Veritas i Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK opublikowało Ministerstwo Gospodarki.

wróć do wszystkich wpisów