Ikona Zegara 0min.

WPŁYW SPOŁECZNY – JAK GO MIERZYĆ?

Komisja Europejska przygotowała publikację, która w sposób kompleksowy prezentuje problematykę mierzenia wpływu społecznego (social impact assessment) i jego uczestnictwa w procesach decyzyjnych krajów członkowskich.
Wpływ społeczny, obok środowiskowego i związanego z ładem korporacyjnym wzrasta na znaczeniu dzięki popularności idei tzw. raportowania zintegrowanego. Na jego podstawie, przedsiębiorstwa i organizacje prócz czynników finansowych, raportują też czynniki pozafinansowe (tzw. ESG).

Warto jednak pamiętać, że pomiary wpływu społecznego mogą przydać się nie tylko firmom komercyjnym, ale może przede wszystkim przedsiębiorstwom społecznym oraz organizacjom non-profit.

Raport Komisji Europejskiej pod tytułem “Social Impact Assessment as a tool for mainstreaming social inclusion and social protection concerns in public policy in EU Member States” ma za zadanie przybliżyć kwestie pomiaru wpływu społecznego i roli tego narzędzia w podejmowaniu świadomych, bardziej odpowiedzialnych decyzji.

wróć do wszystkich wpisów