Ikona Zegara 0min.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY W PRAKTYCE

„Wolontariat pracowniczy w praktyce” to publikacja wydana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.3.

wróć do wszystkich wpisów