Ikona Zegara 0min.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY – MIĘDZY EMOCJAMI A RACJONALNOŚCIĄ

Raport jest omówieniem wyników uzyskanych w ramach badania jakościowego zrealizowanego na potrzeby projektu „Pracowniczy e-wolontariat kompetencji” prowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych w partnerstwie z Fundacją Orange.

Celem badania było rozpoznanie: jak rozumiane jest samo pojęcie wolontariatu i jak wygląda wolontariat pracowniczy, jakie są motywacje i bariery dla podejmowania wolontariatu pracowniczego (zarówno po stronie pracowników, jak i firm), jaka jest relacja miedzy wolontariatem czasu a wolontariatem kompetencji oraz jak na kształt wolontariatu może wpływać wykorzystanie Internetu.

wróć do wszystkich wpisów