Ikona Zegara 0min.

„WARTO MIEĆ STANDARDY”- NAJNOWSZA PUBLIKACJA PRACODAWCÓW RP

Warto mieć standardy, czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania został zaprezentowany dzisiaj podczas podsumowania dotychczasowej działalności projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.
Wydarzenie było uroczystym zamknięciem procesu analizy firm pod kątem przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu. Stanowiło również podziękowanie za przystąpienie do Koalicji CR.

Publikacja pt. Warto mieć standardy, czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania stanowi zbiór wskazówek do wdrażania zasad CR.

Kluczowym elementem projektu było opracowanie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, który znalazł się w pierwszej części publikacji. Został w nim zawarty kanon zasad, jakimi powinien się kierować odpowiedzialny przedsiębiorca.

Drugą część publikacji stanowi podręcznik do wdrażania zasad zawartych w Kodeksie.
Na ostatni rozdział składają się podręczniki branżowe, w których wyszczególniona została specyfika CR w sześciu sektorach: budowlanym, paliwowo-energetycznym, farmaceutycznym, finansowo-ubezpieczeniowym, FMCG oraz teleinformatycznym.

Publikacja powstała na podstawie wyników badań opinii publicznej, najważniejszych grup interesariuszy oraz pracowników. Stanowi kompendium wiedzy dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić swoją działalność zgodnie z najwyższymi standardami odpowiedzialnego biznesu.

wróć do wszystkich wpisów