Ikona Zegara 0min.

02.04.2009

TOOLKIT FOR MAINSTREAMING EMPLOYMENT AND DECENT WORK

Podręcznik przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy, który ma pomóc menedżerom w tworzeniu godnych warunków pracy. Publilkacja zawiera narzędzie do samooceny, kwestie dotyczące standardów pracy, ochrony socjalnej oraz dialogu z pracownikami.

wróć do wszystkich wpisów