Ikona Zegara 0min.

SOFT LAW’ W ZAKRESIE CSR W UNII EUROPEJSKIEJ

Profesor John Ruggie jest autorem briefingu prezentującego aktualną sytuację regulacji typu „soft law” na terenie Unii Europejskiej, w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Soft law, wpływa na firmy, nie ma jednak wiążącego charakteru. Publikacja listuje najważniejsze europejskie dokumenty oraz dyrektywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi przejrzysty przegląd rozwoju zaleceń i regulacji.

wróć do wszystkich wpisów