Ikona Zegara 0min.

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES 2011

Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz dziesiąty ogłosiło doroczny raport dobrych praktyk. Dowiedz się, co zawiera i zapoznaj się z raportem.

W tegorocznej edycji Raportu najbardziej ceniono innowacyjne podejście do realizacji zasad społecznej odpowiedzialności w biznesie. Raport posiada nową formułę-podzielony jest na 7 obszarów, zgodnie z międzynarodową formą ISO 26000.
Spośród 300 praktyk nadesłanych przez 106 podmiotów wybrano 209 i podzielono je na kategorie. Najwięcej dobrych praktyk znalazło się w obszarach praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej.

Publikacja zawiera także artykuły eksperckie dotyczące najważniejszych tematów minionego roku. m.in.: standardy CSR, protesty społeczne, aktywność i bojkoty konsumenckie w sieci. Publikacja zawiera także przegląd badań naukowych, wybór najciekawszych artykułów, które ukazały się w prasie oraz kalendarium.

Uroczyste ogłoszenie raportu odbyło się 29 marca podczas Targów CSR.

wróć do wszystkich wpisów