Ikona Zegara 1min.

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES 2010

31 marca 2011 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało dziewiąty już „Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”.

Rosnące zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w mniejszych miastach, coraz powszechniejsze zastosowanie mediów społecznościowych w działaniach CSR – to tylko niektóre z trendów wyłaniających się z Raportu.

117 wyróżnionych w Raporcie przykładów odpowiedzialnych działań nadesłanych przez 108 firm zostało podzielonych na pięć obszarów: społeczeństwo, rynek, środowisko, miejsce pracy oraz zarządzanie i raportowanie.

Najwięcej przykładów dobrych praktyk, bo aż 58, dotyczy obszaru społecznego. Ponadto, na podstawie 48 najciekawszych praktyk stworzono cztery zbiorcze opisy dotyczące wolontariatu pracowniczego, pomocy powodzianom, ekobiura i profilaktyki zdrowotnej pracowników, które mogą stanowić cenną inspirację dla innych firm.

W Raporcie znajdują się również artykuły ekspertów w zakresie CSR, opinie internautów podsumowujące działania z zakresu CSR w 2010 roku, opis najważniejszych badań, wydarzeń oraz przegląd prasy.

W stosunku do roku 2009 znacząco wzrosła ilość publikacji prasowych dotyczących CSR: z 1512 w roku 2009 do 2248 w roku 2010. Raport odnotowuje też, że coraz częściej wydarzenia takie, jak konferencje, seminaria, projekty czy inicjatywy mają miejsce na poziomie regionalnym.

wróć do wszystkich wpisów