Ikona Zegara 0min.

12.04.2009

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES 2003

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce w 2003 roku. 100 dobrych przykładów” został przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu na podstawie informacji podawanych przez firmy i organizacje pozarządowe. Zawiera on wybór przykłady działań CSR w Polsce z roku 2003.

wróć do wszystkich wpisów