Ikona Zegara 0min.

PRZEWODNIK CSR DLA SEKTORA BUDOWLANEGO

BRC – Building Responsible Competitiveness to projekt współfinansowany przez Komisję Europejską, którego celem było wsparcie rozwoju odpowiedzialnego biznesu w sektorze budowlanym. Rezultatem projektu jest praktyczny materiał dla firm CSR Guidelines for the construction sector.
Projekt „BRC” trwał 18 miesięcy i angażował szereg interesariuszy z pięciu krajów: Włoch, Hiszpanii, Austrii, Węgier, Portugalii i Belgii.

Przewodnik dla firm przygotowano w oparciu o analizę 44 najlepszych praktyk oraz o warsztaty z interesariuszami. W ten sposób powstała publikacja, która ma praktyczny wymiar.

Przewodnik porusza następujące kwestie:

BHP
Ekokompatybilność
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Kwestie równych szans

wróć do wszystkich wpisów