Ikona Zegara 4min.

PRAKTYKA RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO – RELACJA Z WYDARZENIA

Za nami konferencja „Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości”, która odbyła się 3 października 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju.

Znowelizowana ustawa o rachunkowości nakłada na duże podmioty obowiązek raportowania informacji niefinansowych po raz pierwszy za rok 2017. Celem konferencji było wyposażenie przedstawicieli firm objętych nowymi wymogami ustawy o rachunkowości w praktyczne wskazówki dot. procesu raportowania niefinansowego.

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy prawie 500 zarejestrowanych na konferencję osób. Wyjątkowość tej konferencji podkreśla również fakt, że tak wiele instytucji zaangażowało się w tę inicjatywę, aby jak najlepiej przygotować firmy do wypełnienia nowych wymogów ustawy o rachunkowości w zakresie raportowania niefinansowego.

BLOK 1. PRAKTYKA RAPORTOWANIA ZAGADNIEŃ NIEFINANSOWYCH

Pierwszy blok konferencji poświęcony był pięciu obszarom raportowania niefinansowego, które zgodnie z ustawą o rachunkowości powinny zostać szerzej opisane przez firmy: obszar pracowniczy, kwestie poszanowania praw człowieka, kwestie społeczne, kwestie środowiskowe oraz przeciwdziałania korupcji. Swoim doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami podzielili się eksperci od lat przygotowujący bądź analizujący raporty niefinansowe.

O zagadnieniach pracowniczych rozmawiali Jacek Chmielewski, Dyrektor Departamentu Kadr z Banku Millennium oraz Liliana Anam, Menedżer zarządzający CSRinfo. Prezentacje na temat poszanowania praw człowieka przedstawiła Jacqueline Kacprzak, Koordynator Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami w Ministerstwie Rozwoju. Na temat kwestii społecznych rozmawiały Katarzyna Teter, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku Zachodnim WBK oraz Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Praktycznym podejściem do raportowania kwestii środowiskowych podzielili się przedstawiciele Bureau Veritas Certification: Witold Dżugan, Dyrektor certyfikacji oraz Michał Stalmach, Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju. Rozmowę na temat kwestii środowiskowych poprowadziła Liliana Anam z CSRinfo. Ostatnim punktem w pierwszym bloku konferencji były kwestie przeciwdziałania korupcji. Swoją wiedzą na ten temat podzielili się z uczestnikami profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Zbysław Dobrowolski, Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze oraz Olga Petelczyc, pełnomocnik Zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych ds. CSR.

Dokonując przeglądu polityk warto pokazać co naprawdę stoi za politykami, jakie działania i programy, które składają się na wypełnianie przez firmy roli pracodawcy.

Wskaźniki powinny być adekwatne w stosunku do tego czym zajmuje się firma. Jest to szczególnie istotne przy wskaźnikach środowiskowych.

BLOK 2. RYZYKA, ISTOTNOŚĆ I STANDARDY W RAPORTOWANIU

Drugi blok konferencji dotyczył m.in. kwestii identyfikacji oraz raportowania ryzyk niefinansowych. Ten temat przybliżyli uczestnikom konferencji przedstawiciele firmy audytorskiej PwC: Anna Johnson oraz Lech Dąbrowski. W kolejnej części bloku o tym jak spośród szerokiej listy tematów wybrać te najbardziej istotne z perspektywy organizacji, które powinny być opisane w raporcie niefinansowym oraz jak ustalić istotność raportowanych aspektów rozmawiali prof. dr hab. Wanda Skoczylas ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Magdalena Raczek-Kołodyńska, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Piotr Biernacki, Wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Prezes Fundacji Standardów Raportowania.

Ryzyko to wpływ niepewności na cele. W związku z tym powinniśmy rozpatrywać ryzyka w powiązaniu z konkretnym celem i działaniami.

Trudnością przy opisie ryzyk jest… brak określonych celów. Bez nich określenie wrażliwości a ryzyka jest niemożliwe.

Zasada istotności jest podstawową zasadą w rachunkowości. Pozwala pokonać szum informacyjny i daje nam prawo do uproszczeń.

Wybór standardów raportowania

Ustawa o rachunkowości pozostawia raportującym dowolność w zakresie wyboru standardu raportowania. Jednym z najpopularniejszych na świecie jak i w Polsce standardów jest międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Initiative. Jak korzystać z tego standardu by wypełnić obowiązki ustawy opowiedziała Liliana Anam, która była przewodniczącą Komitetu nadzorującego tłumaczenie standardu GRI na język polski. CSRinfo rozpoczęło współpracę z GRI w 2009 i obecnie firma wspiera GRI w globalnym monitoringu raportowania.

Alternatywę dla międzynarodowych standardów stanowi Standard Informacji Niefinansowych (SIN). O tym jak skorzystać z tego standardu opowiedział podczas konferencji dr Jacek Dymowski, redaktor naczelny SIN.

Standard Global Reporting Initaitive wspiera raportowanie na wielu poziomach. Najważniejsze to definiowanie treści raportu, propozycja uniwersalnych wskaźników i możliwość dokonywania porównań na poziomie międzynarodowym.

BLOK 3. SPRAWOZDANIA NIEFINANSOWE A KWESTIA AUDYTU – OBOWIĄZKI USTAWOWE I PRAKTYKA RYNKOWA

W trzecim bloku konferencji przyjrzeliśmy się bliżej roli biegłego rewidenta oraz Komisji Nadzoru Finansowego w świetle ustawy o rachunkowości. Do aktywnego udziału zaprosiliśmy audytorów z największych firm audytorskich, aby porozmawiać o tym jak może wyglądać praktyka oceny sprawozdań niefinansowych.

Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej z Ministerstwa Finansów przedstawiła prezentację dotyczącą roli biegłego rewidenta w świetle ustawy o rachunkowości. Z kolei, o tym jaka będzie rola Komisji Nadzoru Finansowego w tym zakresie przedstawiła Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej.

Jak będzie wyglądać praktyka oceny sprawozdań niefinansowych? Jak warto podejść do tego tematu w spółce? Jakie są obowiązki ustawowe a jaka praktyka rynkowa? Odpowiedzi na te pytania poszukiwano podczas panelu moderowanego przez Ewę Sowińską, Zastępcę Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. W panelu wzięli udział: Krzysztof Burnos (Polska Izba Biegłych Rewidentów), Monika Jakubczyk (Deloitte), Tomasz Konieczny (PwC), Zbigniew Libera (KPMG) oraz Anna Sirocka (EY).

Relacja filmowa z wydarzenia będzie dostępna już wkrótce. Zapisz się na nasz Newsletter, a powiadomimy Cię kiedy będzie gotowa.
Wszystkie wyświetlane prezentacje podczas konferencji są do pobrania poniżej.

ORGANIZATORZY

PATRONI HONOROWI

PARTNERZY

wróć do wszystkich wpisów