Ikona Zegara 0min.

02.04.2009

POSTRZEGANIE CSR WŚRÓD STUDENTÓW KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH W POLSCE 2007

Podsumowanie badania przeprowadzonego wśród polskich studentów na temat ich rozumienia i postrzegania społecznej odpowiedzialności bizensu.

wróć do wszystkich wpisów