Ikona Zegara 1min.

POHID WYDAJE BRANŻOWY RAPORT PRAKTYK CSR

POHiD wydał raport opisujący główne kierunki strategii społecznej odpowiedzialności firm członkowskich. Zaprezentowano w nim podstawowe dane oraz przykłady konkretnych działań w postaci dobrych praktyk firm handlowych zrzeszonych w Organizacji.

Publikacja ma na celu pokazanie, że sukces ekonomiczny uwarunkowany jest także działaniami w takich obszarach jak ekologia, edukacja, zaangażowanie społeczne, współpraca z władzami publicznymi, czy zwalczanie bezrobocia.

Przekonują o tym nie tylko konkretne działania firm członkowskich POHiD w zakresie CSR, ale również wyniki przeprowadzanych badań. Według z nich, aż 81% Polaków uważa, że postępowanie w sposób odpowiedzialny jest dla firmy opłacalne. A firma, która postępuje uczciwie, osiąga wyższe zyski.

Raport podzielono na cztery działy reprezentujące cztery obszary zasobów i wartości, nazwane kapitałami, istotnymi w codziennym funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa.

Są to: kapitał ludzki, społeczny, materialny i ekologiczny. Poszczególne rozdziały przedstawiają realizację strategii CSR w kontekście każdego z czterech kapitałów, działania społecznie odpowiedzialne, które mogą być podejmowane w ich zakresie i działania społecznie odpowiedzialne realizowane przez firmy członkowskie POHiD.

wróć do wszystkich wpisów