Ikona Zegara 2min.

PODSUMOWANIE KONFERENCJI „AA1000 W POLSCE”

16 czerwca 2011 w Warszawie podczas konferencji „AA1000 – międzynarodowy standard społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Narzędzie zarządzania relacjami z interesariuszami” ogłoszono polskie wersje dwóch międzynarodowych standardów z serii AA1000. Konferencja stanowiła punkt kulminacyjny projektu „AA1000 w Polsce” prowadzonego przez firmę edukacyjno-doradczą CSRinfo, we współpracy z międzynarodowym think-tankiem AccountAbility i Grupą TP, pod patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki.
Była to również pierwsza konferencja poświęcona prowadzeniu dialogu z interesariuszami z wykorzystaniem standardów AA1000. Gościem specjalnym konferencji był Kurt Ramin, Director and Global Head of Standards
w organizacji AccountAbility.

O konferencji

Konferencja rozpoczęła o 10.30 i składała z dwóch części. W pierwszej części miały miejsce prezentacje. Liliana Anam, CSRinfo wprowadziła krótko do polskiej praktyki prowadzenia dialogu z interesariuszami. Następnie Kurt Ramin, AccountAbility zaprezentował poszczególne standardy jak również opowiedział o nowym kierunku AccountAbility jakim jest budowa standardów raportowania. W ostatniej części cyklu prezentacji Monika Kulik, Grupa TP przedstawiła praktyczne doświadczenia dialogu z interesariuszami – procesu, który jest w tej chwili realizowany przez Grupę.

Po prezentacjach trwała część z pytaniami. Przez prawie godzinę eksperci odpowiadali na pytania ze strony publiczności. Dotyczyły one dialogu w Grupie TP, trendów oraz praktyki i kwestii technicznych związanych ze standardami.

Przed końcem spotkania miał miejsce kulminacyjny moment czyli… losowanie nagród wśród zebranych wizytówek. Nagrodami były znany w całej Polsce duet Serce i Rozum, pozycje książkowe z zakresu CSR jak również dzieła podopiecznych Fundacji Synapsis.

Od kuchni

W konferencji wzięło udział ponad 70 osób reprezentujących środowiska biznesowe, organizacje społeczne i administrację publiczną. Przed samą konferencją odbyło się krótkie spotkanie z dziennikarzami, a po konferencji warsztat prowadzony przez Kurta Ramina. Konferencja miała miejsce w centrum PAP.

Po konferencji organizatorzy zebrali ankiety. Uczestnicy ocenili spotkanie jako dobre i bardzo dobre (!). U większości z nich wzrosła wiedza na temat zaangażowania i dialogu z interesariuszami oraz standardów AA1000. Pochwalono prowadzenie spotkania oraz możliwość przekazywania pytań w formie karteczek w ciągu trwania prezentacji.

Zdjęcia z konferencji dostępne są na facebooku.

Standardy i materiały

Podczas konferencji zaprezentowano szereg materiałów jak prezentacje, publikację i standardy. Standardy są opisane i dostępne na stronie www.AA1000.pl

wróć do wszystkich wpisów