Ikona Zegara 0min.

31.03.2010

PIERWSZE W POLSCE KOMPLEKSOWE BADANIA NA TEMAT POSTAW KONSUMENTÓW ORAZ LIDERÓW OPINII WOBEC IDEI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Raport prezentuje metodologię oraz wyniki pierwszego badania postaw konsumentów i liderów opinii wobec CSR. Badanie zostało zrealizowane przez Fundację Komunikacji Społecznej w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W badaniu starano się uwzględniać róznice socjologiczne i kulturowe, wynikające z tradycji, wartości oraz norm postępowania w poszczególnych krajach.

„Głęboko wierzę, że na brak zrozumienia dla idei CSR w Polsce odpowiedzią jest komunikacja. Spójna, wspólna i konsekwentna. I co jeszcze ważniejsze– uczciwa. Nie komunikacja skrywająca wpadki firmy, ale ta, rzeczywiście służąca nawiązaniu dialogu. – powiedział Paweł Prochenko, prezes Fundacji.

wróć do wszystkich wpisów