Ikona Zegara 1min.

ODPOWIEDZIALNY ŁAŃCUCH DOSTAW – WYNIKI BADAŃ

Odpowiedzialny łańcuch dostaw, a polskie realia: Forum Odpowiedzialnego Biznesu przy współpracy Gemius SA / IIBR zbadało standardy społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu dostawami.

Nie ulega wątpliwości, że społeczny sposób prowadzenia biznesu zyskuje popularność i obejmuję kolejne obszary działalności firm. Raport FOB pokazuje jednak, że w Polsce nadal brakuje wiedzy, nawet wśród chętnych do jej stosowania.

Blisko 3/4 badanych internautów przyznało, że nie potrafi opisać, z czym kojarzy im się określenie „odpowiedzialny łańcuch dostaw”. Warto jednak zauważyć, że aż 64% badanych zadeklarowało, że chciałoby wiedzieć więcej o standardach stosowanych przez firmy w procesie produkcji.

Na spotkanie tym oczekiwaniom wychodzi inicjatywa badania etyczności polskiego łańcucha dostaw, jaką proponuje FOB.

To dopiero pierwszy krok w stronę budowania świadomości firm i konsumentów, ale badania mają szansę stać się wstępem do szerszej debaty o standardach w łańcuchach dostaw i inspiracją do dalszych, pogłębionych analiz.

Informacje o badaniu

W okresie od kwietnia do lipca 2010 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmą badawczą Gemius SA / IIBR prowadziło dwa badania pod wspólnym tytułem roboczym „Odpowiedzialny łańcuch dostaw”.

Obydwa badania miały charakter ilościowy i zostały przeprowadzone w formie ankiety stworzonej wspólnie przez zespół badawczy powołany na czas trwania projektu.

Konstrukcją ankiet i nadzorem prac badawczych zajmował się Wojciech Ciemniewski (Gemius SA / IIBR). 6-osobowy zespół badawczy, wspomagany przez pracownika firmy Gemius SA / IIBR pracował w okresie kwiecień – lipiec 2010, analizując dotychczasowe badania w temacie odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw i przygotowując ankiety badawcze.

wróć do wszystkich wpisów