Ikona Zegara 0min.

ODPOWIEDZIALNE INWESTYCJE KAPITAŁOWE

Publikacja o odpowiedzialnych inwestycjach kapitałowych zawiera analizę zjawisk, najważniejsze wyniki badań oraz teksty dotyczące odpowiedzialnego inwestowania napisane przez polskich ekspertów.
Materiał jest skierowany w pierwszej kolejności do instytucji oraz osób z rynku kapitałowego. Zawiera analizy opłacalności instrumentów finansowych opartych na zasadach odpowiedzialnego inwestowania. Ale znajdują się w niej również cenne informacje dla przedsiębiorstw dotyczące podniesienia atrakcyjności spółki w oczach inwestorów za pomocą raportowania wskaźników pozafinansowych dotyczących zagadnień ładu korporacyjnego, środowiska oraz społeczeństwa.

Publikacja pomaga w odnalezieniu się w świecie, w którym motywacje etyczne łączą się z obliczaniem zwrotu z inwestycji, a dane na temat przestrzegania norm środowiskowych czy bezpieczeństwa pracowników skutecznie obniżają ryzyko inwestycyjne.

Publikacja została wydana przez Pracodawców RP na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Część tekstów powstała w ramach prac Grupy roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji działającej w ramach rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

wróć do wszystkich wpisów