Ikona Zegara 0min.

NOWY PODRĘCZNIK SAMOOCENY DLA FIRM

Na rynku pojawił się nowy podręcznik, który umożliwia przedsiębiorcy dokonanie samooceny pod kątem CSR. Przewodnik zawiera 25 pytań, podzielonych na pięć kategorii: zarządzanie, środowisko, stosunki pracy, stosunki społeczne i środowisko biznesowe.
Przy każdym pytaniu znajdują się dodatkowe wyjaśnienia i wskazówki. Odpowiadając na pytania przedsiębiorca może dokonać samooceny.

Publikacja powstała w ramach regionalnego projektu „Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej” realizowanego przez UNDP w pięciu krajach europejskich, w tym w Polsce.

wróć do wszystkich wpisów