Ikona Zegara 1min.

Nowe narzędzie do samooceny przedsiębiorstw

Global Compact przygotowało nowe, bezpłatne narzędzie samooceny dla firm: Organisational Capacity Assessment Instrument, Narzędzie Oceny Zdolności Organizacyjnych (OCAI), który pozwala zwiększyć efektywność działań zgodnych z wytycznymi ONZ. Sprawdź swoją firmę.

Instrument pozwala w szczególności zwiększyć efektywność w działaniach na rzecz przestrzegania i ochrony praw człowieka w miejscu pracy. Zastosowanie go może przynieść wiele korzyści:

Pozwoli ocenić stan praktyk w firmie;
Zwiększa wiedzę w tematyce praw pracowniczych;
Może służyć polepszeniu istniejącej polityki firmy;
Informuje jak zwiększyć świadomość i wiedzę na temat problemu wśród personelu.
OCAI pomaga ustalić cele stosowne do branży firmy, jej skali i miejsca operacji. Narzędzie jest przydatne nie tylko dla firm, które należą do UN Global Compact.
Kwestionariusz OCAI zawiera 22 pytania, związane z najważniejszymi aspektami CSR w aspekcie poszanowania praw człowieka w miejscu pracy.

Narzędzie samooceny pozwala określić na jakim poziomie znajduje się obecnie firma: od „Nieodpowiedzialnej” po „Emisariusza Praw Człowieka”.

Każdy poziom zawiera krótki opis. Firma może wskazać poziom docelowy i w oparciu o zidentyfikowaną lukę w praktykach przygotować plan działania.

wróć do wszystkich wpisów