Ikona Zegara 3min.

JAK ZMIENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW? WYNIKI BADAŃ O CSR W WIELKOPOLSCE

Jaka jest specyfika wielkopolskiego CSR? Co zmieniło się w świadomości przedsiębiorców z Wielkopolski? Czy społeczna odpowiedzialność się rozwija? Odpowiedzi na te pytania należy szukać w wynikach badania realizowanego przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo – Handlową, Związek Pracodawców WIPH oraz Centrum PISOP w okresie od lutego do czerwca 2013r.
Wielkopolscy przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość dotyczącą społecznej odpowiedzialności, wzrasta też motywacja do prowadzenia działań CSR, a realizowane aktywności charakteryzują się większym profesjonalizmem. 52% badanych firm deklaruje, że prowadzi CSR regularnie, co zapewnia jego skuteczność i większe korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla społeczeństwa.

Wyniki nie we wszystkich obszarach są jednak tak optymistyczne. Nadal w firmach aktywności CSR prowadzone są instynktownie oraz istnieją też liczne bariery przy jego wdrażaniu.

Wzrost świadomości. Świadomość samych przedsiębiorców wskazuje na większą popularność koncepcji CSR w wielkopolskich przedsiębiorstwach. Firmy, oprócz działań ekologicznych czy etycznych, kojarzą społeczną odpowiedzialność z konkretnymi aktywnościami związanymi z rozwojem i ochroną pracowników, współpracą z klientami oraz relacjami z otoczeniem.

Coraz rzadziej ankietowani wskazywali, że społeczna odpowiedzialność biznesu to dla nich wyłącznie jednorazowe akcje charytatywne i filantropijne (5,3% badanych). Niepokojący może być natomiast fakt, że 17% badanych nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie czym dla nich jest społeczna odpowiedzialność biznesu.

Motywacja i profesjonalizm. Potrzeba prowadzenia aktywności nie wynika już wyłącznie ze zwykłej chęci budowania pozytywnego wizerunku firmy lub tworzenia polityki public relations. Dziś dla przedsiębiorców istotne jest minimalizowanie negatywnych skutków dla społeczeństwa powstałych w wyniku działalności prowadzonej przez ich firmę oraz dążenie do osiągania wymiernych korzyści ekonomicznych.

Przedsiębiorców motywuje także uwzględnianie odpowiedzialności w długofalowej strategii zarządzania firmą – blisko 55% firm prowadzących CSR ma wpisane jego założenia z ogólną strategię. Nieco ponad 34% przedsiębiorstw powierza koordynowanie działań CSR specjalnie wyznaczonej do tego osobie. Potwierdza to tezę, że do działań CSR podchodzi się w Wielkopolsce coraz bardziej profesjonalnie.

Bariery. Ciągle istnieją trudności we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności w regionie. Brak czasu oraz środków finansowych są zazwyczaj największymi przeszkodami do pokonania (31% badanych). Ponadto występują również bariery mentalne – brak zrozumienia idei CSR ze strony pracowników, niechęć do zmiany przyzwyczajeń i sposobu myślenia oraz przekonanie o tym, że CSR to marketing czy PR.

CSR – czy wiadomo o co chodzi? Ponad 59% przedsiębiorców zadeklarowało, że prowadzi działania społecznie odpowiedzialne. Jednak co ciekawe, przedstawiciele ankietowanych firm, którzy na początku formularza nie byli przekonani, czy CSR w ich firmie występuje, potrafili w dalszej jego części wymienić już konkretne inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością. To świadczy o tym, że ciągle jeszcze istnieje brak zrozumienia definicji i filozofii CSR.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 152 przedstawicieli przedsiębiorstw z Wielkopolski. Jest ono kontynuacją diagnozy CSR z 2009 r., którą Centrum PISOP zrealizowało w ramach projektu z Wielkopolskim Klubem Kapitału. O ile w 2009 roku badanie skupiało się na rozpoznaniu zaangażowania wielkopolskich firm w CSR i wskazaniu dobrych praktyk, o tyle badania z roku 2013 r. pokazują jak zmienia się świadomość przedsiębiorców oraz jakie są tendencje w wielkopolskim CSR. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze wnioski na temat jego obecnej sytuacji.

Mimo, iż Wielkopolska może pochwalić się ciekawymi i cennymi inicjatywami, które Związek Pracodawców WIPH, Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa i Centrum PISOP prezentują chociażby w Plebiscycie „As Odpowiedzialnego Biznesu”, to ciągle jeszcze istnieje potrzeba działań edukacyjnych w tym zakresie.

Stąd tak ważna jest rola informowania przedsiębiorców o tym, jakie korzyści może im przynieść zaangażowanie się w długofalowe działania społecznie i ekologicznie odpowiedzialne. Do podstawowych zalet wdrażania CSR zalicza się:

  • wzrost zaangażowania pracowników przekładający się na ich motywację do pracy,
  • budowanie relacji z otoczeniem, w tym rozwój zaufania i lojalności klientów wobec firmy,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy
  • oszczędności wynikające z ekologicznego podejścia do zarządzania zasobami
  • wzrost konkurencyjności

Pełne wyniki badań będą dostępne już wkrótce na www.asbiznesu.pl – portalu o społecznej odpowiedzialności w Wielkopolsce.

wróć do wszystkich wpisów