Ikona Zegara 6min.

04.11.2016

INTENSYWNY TYDZIEŃ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ZA NAMI!

5 dni, 5 miast, 5 inspirujących wydarzeń, 15 godzin praktycznych wystąpień, 28 doświadczonych prelegentów, prawie 400 zarejestrowanych uczestników – tak w skrócie można opisać tegoroczny Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu (TOB 2016). Organizatorzy wydarzenia, eksperci CSRinfo, pokonali prawie 1500 km odwiedzając Warszawę, Poznań, Katowice, Wrocław i Gdańsk z cyklem konferencji, poruszających kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem.

Głównym założeniem TOB 2016 było pokazanie trzech perspektyw: globalnych wyzwań, krajowej praktyki i tej najbliższej codziennie podejmowanym decyzjom – czyli perspektywy firmy, dzięki prezentacjom praktyk zarządzania liderów odpowiedzialnego biznesu. W każdym mieście uczestnicy mogli poznać inne przykłady i rozwiązania.

Tworząc Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu zależało nam na pokazaniu polskiej praktyki – mówi Liliana Anam, Menedżer zarządzający CSRinfo. Chcieliśmy by uczestnicy wyszli ze spotkania z przykładami rozwiązań i inspiracją do działania. Jak się okazało inicjatywa została bardzo ciepło przyjęta, czego dowody mamy w otrzymywanych podziękowaniach jak i mierzalnym wyniku ankiet. Dlatego planujemy rozwijać TOB w kolejnym roku.

PERSPEKTYWA GLOBALNA

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Pierwsze wydarzenie w ramach TOB 2016 odbyło się w Warszawie 25 października. Konferencję rozpoczął Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce przedstawiając globalne wyzwania i przyjęte  w ubiegłym roku Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030. Jednym z przedstawionych przykładów były działania prowadzone na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, które obecnie stanowią zaledwie 3% powierzchni ziemi, a odpowiadają 60-80% zużycia energii oraz za 75% emisji związków węgla.

PERSPEKTYWA KRAJOWA

Raportowanie niefinansowe w Polsce 2006-2016

W związku z wchodzącymi w tym roku zmianami w ustawie o rachunkowości i tym samym wzrostem zainteresowania raportowaniem niefinansowym podczas TOB prezentowana była polska praktyka raportowania niefinansowego. Eksperci CSRinfo przedstawili wyniki analizy „Raportowanie niefinansowe w Polsce 2016”, które jest pierwszym, tak obszernym zestawieniem raportów niefinansowych publikowanych od 2006 r. Objął on łącznie ponad 300 raportów z polskiego rynku. Warto zaznaczyć, że wchodzący od stycznia 2017 r. obowiązek dot. raportowania informacji niefinansowych obejmie około 300 największych firm w Polsce, czyli w ciągu najbliższych 2 lat powstanie w Polsce prawie tyle raportów ile w ciągu ostatnich 10 lat łącznie. Badanie odpowiada również na pytania: jakie firmy i z jakich branż raportują? jakie firmy wydały do tej pory najwięcej raportów? Oraz jakie standardy są wykorzystywane najczęściej?

Raport i co dalej…?

Z jednej strony spełnienie obowiązku i wymogów ustawy o rachunkowości, z drugiej zaś użyteczność i wiarygodność raportów niefinansowych dla ich odbiorców. Na bazie analizy raportów z ostatnich 10 lat można zaobserwować na polskim rynku firmy jest już wiele firm konsekwentnie wydających raporty niefinansowe (CSR, społeczne, zrównoważonego rozwoju, zintegrowane).  Sporo natomiast jest jeszcze do zrobienia jeżeli chodzi o ich komunikację oraz dotarcie do odbiorców szczególnie zainteresowanych działalnością danej firmy. Do rozmowy na temat Raport i …co dalej? Komunikacja, wiarygodność i użyteczność raportów niefinansowych zaproszono ekspertów, którzy od lat śledzą rozwój tego tematu w Polsce. W Warszawie dyskutowali Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dr Tomasz Wiśniewski, Wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów z Giełdy Papierów Wartościowych, Zbigniew Gajewski, Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan oraz Liliana Anam, Menedżer zarządzający CSRinfo. W Katowicach swoim doświadczeniem podzielili się Anita Buczkowska, Ekspertka ds. Komunikacji, ING Bank Śląski, Katarzyna Fraś, Kierownik Zespołu Komunikacji Wewnętrznej i CSR, Tauron, Magdalena Kuśmierz, Specjalistka ds. Odpowiedzialności Biznesu, ArcelorMittal Poland, Monika Pachniak – Radzińska, Dyrektor Rozwoju Biznesu, DB Schenker i Ewa Zamościńska, Menedżer projektów CSRinfo. Temat ten cieszył się też dużym zainteresowaniem w Gdańsku, gdzie swoje opinie przedstawiły Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Katarzyna Teter, Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, Bank Zachodni WBK, Jowita Twardowska, Doradca Dyrektora ds. społecznych i CSR, Grupa LOTOS S.A. Rozmowę ekspertów w Gdańsku prowadziła Liliana Anam, Menedżer zarządzający CSRinfo.

PERSPEKTYWA FIRMY

To najszerszy blok podczas wydarzeń tegorocznego TOB 2016. Świetni prelegenci i paneliści prezentowali szereg praktyk, w tym jak zarządzać ryzykami zrównoważonego rozwoju, jak komunikować skutecznie strategię i następnie ją raportować.

W tym roku sporo miejsca poświęcono również praktykom pracowniczym, budowaniu wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy i angażowaniu pracowników. Temu tematowi został poświęcony panel we Wrocławiu pt. Wyzwania rynku pracy a CSR – perspektywa oczekiwań członków Zarządu, priorytetów HR i działów komunikacji, w którym wzięli udział Tomasz Ślęzak – Wiceprezes Zarządu Work Service S.A., Magdalena Sobiak – Social Fund, CSR & Diversity Leader IBM, Agnieszka Salach – Starszy Specjalista ds. PR KRUK S.A. Robert Bachorski – Kierownik Komunikacji Zewnętrznej SITECH.

Tydzień zebrał imponującą liczbę praktyk i przykładów. Swoje prezentacje przedstawili:

 • Monika Kulik, Ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Orange Polska – Skuteczna komunikacja strategii CSR – case study Orange Polska
 • Janusz Igras, Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Kompetencji PUŁAWY i Dyrektor Naukowy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach – Centrum Kompetencji PUŁAWY – think tank łączący różnych interesariuszy
 • Tomasz Gasiński, Dyrektor Biura Zarządzania Systemami i Projektami, LOTOS Petrobaltic – Zarządzanie ryzykami zrównoważonego rozwoju
 • Marta Szymborska, Kierownik ds. PR i CSR, Grupa Raben – Strategiczne podejście do odpowiedzialnego biznesu – ewolucja a nie rewolucja. Case study Grupy Raben
 • Monika Pawłowska, Koordynator projektów CSR, Grupa Allegro – Zaangażowanie społeczne Grupy Allegro
 • Katarzyna Radecka, Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Kompania Piwowarska S.A. – Kropka nad i czyli raportowanie CSR. Jak skutecznie raportować i komunikować? – case Kompanii Piwowarskiej
 • Anita Buczkowska, Ekspertka ds. Komunikacji, ING Bank Śląski – Ewolucja podejścia do CSR – ING Bank Śląski
 • Monika Pachniak – Radzińska, Dyrektor Rozwoju Biznesu, DB Schenker – Zarządzanie odpowiedzialnym biznesem i rozwojem zrównoważonym
 • Magdalena Kuśmierz, Specjalistka ds. odpowiedzialności biznesu, ArcelorMittal Poland – Miejsce pracy i zaangażowanie pracowników w strategii firmy
 • Katarzyna Fraś, Kierownik Zespołu Komunikacji Wewnętrznej i CSR, Tauron – Dialog z otoczeniem
  w praktyce
 • Dominika Kotuła-Gibas, HR & Administration Manager, Blue Media – Budowanie marki pracodawcy – wyzwania i rozwiązania
 • Anna Nojszewska, Dyrektor ds. Komunikacji Volvo Polska – Dwie perspektywy wolontariatu pracowniczego – zaangażowanie pracowników w projekty społeczne.
 • Agnieszka Salach, Starszy Specjalista ds. PR KRUK SA – Projekty edukacyjne wspierające klientów
 • Robert Bachorski, Kierownik Komunikacji Zewnętrznej SITECH – Praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu firmy SITECH

Bardzo ciekawe prelekcje zostały wygłoszone również przez przedstawicieli miast:

 • Agnieszka Kępa oraz Małgorzata Cieślak z Urzędu Miasta Poznania w prezentacji Czy Poznań dostrzega CSR? – przykłady działań promujących lokalny wolontariat pracowniczy pokazały jak miasto tworzy przestrzeń do współpracy między biznesem a organizacjami społecznymi
 • Anna Olejnik z Urzędu Miasta Katowice w swojej prezentacji Współpraca z biznesem i jakość życia w Katowicach przedstawiła konkretne przykłady współpracy urzędu miasta z biznesem
 • Katarzyna Drozd-Wiśniewska z Urzędu Miasta Gdańsk, Gdańsk 2030 Plus – jak zbudować dobrą strategię rozwoju odpowiadającą na wyzwania społeczne i gospodarcze? prezentowała cały proces budowy strategii rozwoju dla miasta.

Kolejny Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu planujemy na 23.10 – 27.10.2017. Już teraz zapraszamy firmy, które chcą współtworzyć to wydarzenie i dołączyć do grona tak wyśmienitych ekspertów do kontaktu z nami => Magdalena Obłoza, magdalena.obloza@csrinfo.org, 883 391 031

PREZENTACJE Z WYDARZEŃ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ.

RELACJA WIDEO

GALERIA ZDJĘĆ

TYDZIEŃ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU W WARSZAWIE, 25.10.2016

TYDZIEŃ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU W POZNANIU, 26.10.2016

TYDZIEŃ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU W KATOWICACH, 27.10.2016

TYDZIEŃ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU WE WROCŁAWIU, 28.10.2016

TYDZIEŃ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU W GDAŃSKU, 28.10

wróć do wszystkich wpisów