Ikona Zegara 0min.

INSTYTUCJONALNA PROMOCJA CSR NA ŚWIECIE – NAJNOWSZA ANALIZA

W jaki sposób rządy promują społeczną odpowiedzialność biznesu? Jakie rozwiązania pojawiają się w poszczególnych krajach? Czy są krajowe strategie i polityki? Na te i na inne pytania odpowiada najnowsza Analiza instytucjonalnych modeli promocji CSR w wybranych krajach opracowana przez CSRinfo na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
Raport prezentuje wyniki przeglądu i analizy modeli instytucjonalnych promocji społecznej odpowiedzialności biznesu w 14 następujących krajach: Belgia, Brazylia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Kanada, Niemcy, RPA, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Poddając ocenie materiał badawczy skoncentrowano się na roli rządu i instytucji przez niego powołanych w kontekście CSR, zbadano czy istnieją polityki i strategie w tym zakresie, czy są podejmowane działania na poziomie regionalnym, odnotowano jakie działania rządy podejmują i kto oprócz nich niesie ciężar promocji CSR.

W wyniku analizy wyłoniono cztery modele promocji CSR: Obserwator, Patron, Promotor i Partner, które następnie poddano przeglądowi i dalszej analizie.

Publikacja w przystępny sposób analizuje interakcje pomiędzy poszczególnymi aktorami społecznymi w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ujmuje je również w przyjaznej tabeli.

wróć do wszystkich wpisów