Ikona Zegara 0min.

IMPLEMENTING THE PARTNERSHIP FOR GROWTH AND JOBS: MAKING EUROPE A POLE OF EXCELLENCE ON CSR

Komunikacja Komisji Europejskiej na temat CSR, która wyjaśnia rolę CSR w Strategii Lizbońskiej. Publikacja informuje również na temat Europejskiego Sojuszu na rzecz CSR. Komisja oczekuje, że sojusz będzie miał istotny wpływ na stosunek europejskich przedsiębiorstw do CSR oraz na ich konstruktywne zaangażowanie się w zagadnienia społeczne i ekologiczne.

wróć do wszystkich wpisów