Ikona Zegara 0min.

FIRMA=ŚRODOWISKO. ZESZYT 5

Broszura przedstawia zagadnienia wdrażania polityki prośrodowiskowej w firmie. Prezentuje proces, kwestie komunikacji i wyzwania jakie stoją przed firmą w formie porad i wskazówek.

wróć do wszystkich wpisów