Ikona Zegara 0min.

31.03.2009

EUROPEAN SMES AND SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Badanie dotyczące społecznej odpowiedzialności w małych i średnich przedsiębiorstwach w Unii Europejskiej. Raport podsumowuje koncepcję CSR w kontekście MŚP. Podaje przykładowe działania i analizuje odpowiedzialności społeczne i środowiskowe.

wróć do wszystkich wpisów