Ikona Zegara 0min.

EUROPEAN MULTISTAKEHOLDER FORUM ON CSR

Końcowy raport podsumowujący Forum Interesariuszy. Raport składa się z trzech części (1) dotycząca międzynarodowych standardów i wytycznych, (2) analiza czynników wpływających na rozwój CSR i hamujących go, (3) przyszłe inicjatywy i rekomendacje. Publikacja zawiera również listę organizacji, osób i obserwatorów uczestniczących w Forum.

wróć do wszystkich wpisów