Ikona Zegara 0min.

EU MULTI-STAKEHOLDER FORUM ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Dokument podsumowuje pierwsze Europejskie Forum Interesariuszy. Komisja Europejska zebrała przedstawicieli różnych grup społecznych, biznesu, administracji, organizacji społecznych, związków zawodowych, świata nauki. Celem cyklu dyskusji i dialogu była wymiana doświadczeń oraz identyfikacja oczekiwań i potrzeb wobec Komisji Europejskiej w tym zakresie.

wróć do wszystkich wpisów