Ikona Zegara 0min.

02.04.2009

ETYKA BIZNESU CZYNNIKIEM KONKURENCYJNYM

Artykuł prezentuje relacje pomiędzy etyką bizensu a konkurencyjnością. Omawia warstwę teoretyczną i przedstawia narzędzie: kodeks postępowania.

wróć do wszystkich wpisów