Ikona Zegara 0min.

DOBRY BIZNES, CZYLI CSR W MŚP

Najnowsza publikacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Dobry biznes, czyli CSR w MŚP” w przyjazny sposób prezentuje przykłady praktyk i działań w mniejszych i średnich firmach.

Materiał podsumowuje rezultaty pięcioletniej pracy polskich samorządów regionalnych, Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera oraz polskich przedsiębiorców, mającej na celu rozwój ich działalności gospodarczej w sposób zrównoważony, a więc, w sposób korzystny dla gospodarki lokalnej, dla środowiska oraz społeczeństwa. Niniejsza publikacja przedstawia najciekawsze projekty beneficjentów z województwa łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, do których skierowany był III nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

wróć do wszystkich wpisów