Ikona Zegara 0min.

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA NGO

Publikacja „A handbook of NGO governance” to zbiór zasad potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowych Europy Środkowo – Wschodniej.
Prezentuje wyzwania z jakimi spotkała się the grupa robocza Central and Eastern European Working Group on Nonprofits Governance od czasu powstania w 2001. W przewodniku znajdują się praktyczne porady odpowiednio dobrane do specyficznego środowiska, w jakim działają NGO. Dotyczą m.in. odpowiedzialnego zarządzania, ładu organizacji, misji, promocji profesjonalizmu i zasad etycznych.

wróć do wszystkich wpisów