Ikona Zegara 1min.

DIALOG POMAGA ZARZĄDZAĆ ODPOWIEDZIALNIE

Polscy przedsiębiorcy rzadko pytają innych o opinie i oczekiwania pomimo, że właśnie dialog z interesariuszami jest dla firm źródłem pomysłów oraz szansą na rozwój. Ten temat został rozwinięty w najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podręcznik dla firm”. Jej premiera miała miejsce podczas II Anty-Konferencji CSR 15 października br. w Warszawie.
Dialog z interesariuszami to narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozwala angażować w proces decyzyjny takie grupy jak: pracownicy, klienci, społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, dostawcy, inwestorzy. Dzięki temu firma może lepiej poznać oczekiwania i potrzeby ważnych dla niej grup oraz skuteczniej odpowiadać na problemy społeczne czy wyzwania środowiskowe. Sam proces dialogu wymaga odpowiedniego przygotowania: jakie narzędzia wybrać, jak umiejętnie słuchać interesariuszy, jak odpowiadać na oczekiwania, kogo zaprosić do dialogu. Odpowiedzi między innymi na te pytania zawiera publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podręcznik dla firm”.

Podręcznik dla firm porusza ważny temat zarządzania firmą w sytuacji permanentnej nieufności, gdyż wciąż w Polsce zaufanie społeczne nie należy do wysokich, co potwierdzają kolejne edycje Diagnozy Społecznej. Polakom brakuje nawyku uczestniczenia w konsultacjach, a aktywność społeczna jest niska. Mimo to, dialog firmy z interesariuszami może być jedną z odpowiedzi firm na niestabilność gospodarki, gdyż pomaga w budowie kapitału relacji oraz wspiera zarządzanie ryzykami.

wróć do wszystkich wpisów