Ikona Zegara 1min.

10.12.2019

CZY LEPSZE NAWYKI ŻYWIENIOWE WYKSZTAŁCĄ ŚWIADOMYCH KONSUMENTÓW?

Jako konsumenci nie zastanawiamy się na co dzień nad tym, że żywność to nie tylko produkt, który służy zaspokojeniu naszych podstawowych potrzeb biologicznych, ale także, a może przede wszystkim, zbiór przyzwyczajeń, wartości i tradycji, z którego nieświadomie czerpiemy decydując o tym, co pojawi się dzisiaj na naszym talerzu. Budowanie postaw w obrębie tych nawyków było tematem pierwszej konferencji „WeValueFood Conference: Increasing Engagement with Next Generation Consumers”, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski oraz EIT Food w Warszawie w dn. 2-4 grudnia. To jedyne tego typu wydarzenie skupiające interdyscyplinarne środowisko akademickie, biznesowe oraz organizacji pozarządowych. Prelegenci przedstawiali wyniki badań prowadzonych w zakresie edukacji żywieniowej dzieci, budowania zdrowych nawyków żywieniowych oraz decyzji konsumenckich związanych z wyborami żywieniowymi.

Prof. dr hab. Dominika Maison przybliżyła wyzwania i strategie tworzenia kampanii edukacyjnych, stawiając nacisk właśnie na złożoność procesów przy próbie zmiany postaw i zachowań konsumenckich. Jako klucz do prowadzenia skutecznych kampanii wskazała przede wszystkim na dobrą segmentację grupy docelowej oraz rzetelny insight z pogłębionych badań etnograficznych i ewaluacji, która powinna pojawić się już na początku tworzenia badania. O tym dlaczego tak często nie udaje nam się wprowadzić w życie dobrych nawyków jedzeniowe mówił autor bloga „The Angry Chef” Anthony Warner. Żywienie to znacznie bardziej skomplikowany proces niż nam się wydaje i trudno rzetelnie o nim mówić i uczyć używając tylko prostych, skrótowych form – argumentował.

Z ramienia biznesu, Blanka Mellova Kierownik Centrum ds. żywienia, zdrowia i wellness w Nestlé Polska S.A, przybliżyła działania firmy w tworzeniu wspólnej wartości, opowiadając o kampaniach firmy skierowanych do rodzin, społeczności lokalnych i środowiska. Ich realizacja jest ściśle powiązana z agendą Celów Zrównoważonego Rozwoju,  przede wszystkim budując zdrowe postawy wśród dzieci w programach Nestlé for Healthier Kids. Wartością stojącą u podstaw kampanii jest przekonanie, że zdrowe dzieci i rodziny będą podejmować lepsze decyzje żywieniowe – i kluczowa w tym jest edukacja konsumencka od najmłodszych lat.

wróć do wszystkich wpisów