Ikona Zegara 0min.

25.05.2009

CSR W PRAKTYCE: PRZYKŁADY FIRM

Dostępne jest już podsumowanie z badania przeprowadzonego wśród 19 międzynarodowych firm, które analizuje ich podejście i praktykę odpowiedzialnego biznesu.
Publikacja „An Overview on CSR pracitces” jest kontynuacją projektu badawczego Response, którego liderem jest hiszpański INSEAD.

Raport sugeruje, że możliwe są różne sposoby wdrażania CSR w firmie. Identyfikuje on dziewięć najlepszych praktyk, które mogą zostać uszeregowane w następujących kategoriach:

  • Strategia
  • Wsparcie menedżerów i przywództwo
  • Struktura CSR w firmie
  • Cele i mierzenie CSR
  • CSR w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi
  • Integracja CSR z decyzjami inwestycyjnymi
  • Zaangażowanie interesariuszy
  • Inwestycje społeczne
  • Innowacja oraz nowe możliwości rynkowe
wróć do wszystkich wpisów