Ikona Zegara 0min.

CSR W POLSCE – BADANIE PRZEDSIĘBIORCÓW PARP

Ogłoszono wyniki badania CSR przeprowadzonego przez PARP na reprezentatywnej grupie przedsiębiorstw.
Badanie przeprowadzono w grudniu 2011 roku na próbie firm mikro, małych i średnich jak i dużych. Metodologia badania zotała oparta o normę ISO 26000.

Celem badania było:
1. pomiar stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu;
2. analiza praktyk w zakresie CSR w polskich przedsiębiorstwach;
3. wskazanie obszarów CSR, które przedsiębiorcy planują rozwijać w najbliższej przyszłości;
4. opracowanie portfela wskaźników w obszarze CSR, które będą uzupełniały pomiar ewaluacji ex-post dla wybranych grup beneficjentów POIG.

Badanie objęło zarówno ogólnopolska próbę przedsiębiorców (n=850) jak również próbę beneficjentów (n=400) wybranych Działań PO IG, wdrażanych przez PARP. Badaniem zostali objęci beneficjenci tych Działań, których celem było zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Wyniki badania można pobrać poniżej lub na stronie PARP.

wróć do wszystkich wpisów