Ikona Zegara 1min.

CSR W FIRMACH ENERGETYCZNYCH – BADANIE URE

Umiarkowany wzrost zaangażowania w obszarze CSR, który jest ciągle przez firmy rozumiany jako działania filantropijne i charytatywne wpływające na budowanie wizerunku – to główny wniosek najnowszego badania Urzędu Regulacji Energetyki.
W 2010 roku URE przeprowadziło drugie badanie postaw i rozumienia społecznej odpowiedzialności biznesu wśród firm z branży energetycznej.

Wyniki badania wskazują na wzrost liczby firm posiadających strategię CSR. Należy tutaj jednak przyjąć, że wypełniający zaznaczali strategię również w sytuacji posiadania programu czy planu CSR. Mimo to nadal około 80% badanych spółek z sektora energii elektrycznej i 60% z kategorii ciepło nie posiada strategii CSR.

Z danych można wywnioskować, że firmy preferowały zamiast budowania strategii CSR, włączać elementy CSR do strategii biznesowych. Tutaj widać znaczący wzrost w każdej z badanych grup.

Firmy wskazywały na liczne bariery we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wśród trzech największych barier w branży wskazano ograniczenia finansowe, nieadekwatność narzędzi CSR do specyfiki sektora oraz niedostateczne zasoby wiedzy nt. CSR. Można wysnuć tezę, że argument ograniczonych zasobów finansowych wynika z wiązania CSR z filantropią, która zakłada wkład finansowy.

wróć do wszystkich wpisów