Ikona Zegara 1min.

CO MYŚLI 89% PREZESÓW O CSR? CZY TWÓJ PREZES PODZIELA WIZJĘ GLOBALNYCH LIDERÓW? A TY?

Co myślą prezesi o zrównoważonym rozwoju odkrywa przed nami największe dotąd badanie ONZ-towskiej inicjatywy Global Compact i firmy Accenture. Jak Ty byś odpowiedziała/ł na pytania? A jak Twój prezes? Tak samo? Sprawdź.

Artykuł pokazuje wyniki największego dotąd badania UN Global Compact i Accenture wśród prezesów na temat odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu – „Agenda 2030 a window of opportunity”.

W 2016 roku badanie ankietowe uzyskało ponad 1000 odpowiedzi, które zostały pogłębione przez badania z 50 prezesami reprezentującymi firmy – wiodących innowatorów. Zanim zaczniesz dalej czytać, słowo wyjaśnienia. Na potrzeby niniejszego artykułu termin „sustainability” tłumaczymy jako CSR/odpowiedzialny i zrównoważony biznes.

JAK PREZESI WIDZĄ CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ NA LATA 2015-30?

 87% postrzega Cele zrównoważonego rozwoju ONZ na lata 2015-30 jako szansę na przemyślenie podejścia do tworzenia wartości w firmie.

70% uważa, że Cele stanowią ustrukturyzowaną ramę dla podejmowanych działań. Jednak tylko połowa – 49% jest przekonanych, że biznes będzie najważniejszym aktorem w osiągnięciu Celów.

Znacznie więcej z nich, bo aż 73% uważa, że biznes powinien rozwinąć wskaźniki do mierzenia i komunikacji swojego wpływu na realizację Celów.

CZY DEKLARACJE DOT. CSR PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA DZIAŁANIA?

89% prezesów uważa, że deklaracje zaangażowania w CSR przekładają się na realne działania w ich branży.

Być może wynika to z faktu, że 80% z nich wierzy, że pokazanie zaangażowania w realizację celów społecznych stanowi czynnik wyróżniający w ich branży.

A JAK DZIAŁAJĄ ICH FIRMY? CZY PODEJŚCIE CSR-OWE JEST W NICH OBECNE?

90% prezesów czuje się osobiście odpowiedzialnymi za określenie jasnego celu ich firmy i jej roli w społeczeństwie.

Aż 59% z nich uważa, że ich firma jest w stanie skwantyfikować wartość inicjatyw CSR. W 2013 roku takiej odpowiedzi udzieliło 38%.

88% uważa, że większa integracja kwestii CSR z rynkami finansowymi jest niezbędna dla dalszego postępu. Jednak tylko 10% wskazuje presję inwestorów jako jeden z top 3 czynników mobilizujących ich do działań CSR.

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje o badaniu dostępne są na dedykowanej stronie.

wróć do wszystkich wpisów