Ikona Zegara 0min.

CAMPAIGN REPORT ON EUROPEAN CSR EXCELLENCE 2003-2004

Raport dotyczący przebiegu i wyników europejskiej kampanii na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Publikacja przede wszystkim przedstawia relacje pomiędzy biznesem a społeczeństwem, korzyści z zaganżowania firm w społeczną odpowiedzialność biznesu. Na końcu raport prezentuje inicjatywy i działania w poszczególnych krajach UE. Ponadto zawiera słowniczek wraz z odnośnikami do stron www.

wróć do wszystkich wpisów