Ikona Zegara 1min.

BEZPŁATNE NARZĘDZIE DLA FIRM DO OPRACOWANIA RAPORTÓW NIEFINANSOWYCH DOSTĘPNE W JĘZYKU POLSKIM!

Dzisiaj na konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i CSRinfo zaprezentowano polską wersję wytycznych GRI G4.
Wytyczne GRI G4 to dostępny bezpłatnie międzynarodowy standard raportowania niefinansowego. Standard został przetłumaczony na wiele języków i 28.06.2016 został udostępniony w języku polskim. Składa się on z dwóch dokumentów. Pierwszy dokument to same Wytyczne, które zawierają fundamentalne zasady raportowania oraz listę wskaźników do wyboru. Drugi dokument to Podręcznik stosowania Wytycznych.
Wytyczne zapewniają elastyczność w dostosowaniu ich do potrzeb raportującej organizacji, zawierają konkretne wskaźniki oraz ułatwiają sam proces raportowania.

Przetłumaczenie standardu było możliwe dzięki współpracy następujących firmy i instytucji: Ministerstwa Rozwoju, Deloitte, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Grupy LOTOS oraz Provident. Nad jakością tłumaczenia dokumentu czuwał Komitet Nadzorujący Tłumaczenie, któremu przewodniczyła firma doradczo-szkoleniowa CSRinfo. W skład Komitetu weszli następujący eksperci:

  • Liliana Anam, Menedżer Zarządzający, CSRinfo (Przewodnicząca Komitetu)
  • Beata Faracik, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
  • Jacqueline Kacprzak, Radca Ministra, Ministerstwo Rozwoju
  • Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Senior Manager, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte

– Bardzo się cieszę, że dzięki partnerom tłumaczenia mogliśmy udostępnić bezpłatnie i w języku polskim nie tylko same Wytyczne GRI, ale również Podręcznik stosowania Wytycznych. Ten standard pomaga wypełnić obowiązki dyrektywy na międzynarodowym poziomie. Dzisiaj 60% raportujących globalnie firm korzysta ze standardu GRI lub się do niego odnosi – mówi Liliana Anam, Menedżer Zarządzający CSRinfo.

Wprowadzony przez Unię Europejską obowiązek miał na celu ujednolicenie dostępu do informacji gospodarczej na terenie Unii. W wielu krajach ten obowiązek funkcjonuje od wielu lat. Wybór międzynarodowego standardu umożliwi spółkom osiągnięcie tego samego poziomu sprawozdawczości co ich zachodni konkurenci, a inwestorom zapewni porównywalne dane.- dodaje Anam.

wróć do wszystkich wpisów