Ikona Zegara 0min.

ANALIZA KORZYŚCI EKONOMICZNYCH ZE STOSOWANIA ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR) W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Wnioski z badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw.

wróć do wszystkich wpisów