Ikona Zegara 1min.

10 LAT WYTYCZNYCH OECD – RAPORT

Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych nie zapobiegają nieodpowiedzialnym praktykom firm – taki wniosek płynie z raportu „10 Years On” wydanego przez OECD Watch, organizacji, która zajmuje się monitoringiem funkcjonowania Wytycznych OECD.
Raport ocenia efektywność Wytycznych OECD, dobrowolnego standardu promującego odpowiedzialne zachowanie się firm pochodzących z krajów OECD, lub działających na terenie krajów OECD.

Jego wydanie towarzyszy właśnie rozpoczętej rewizji Wytycznych. Ocenia się, że jest ona punktem zwrotnym w historii Wytycznych, ponieważ zadecyduje o przyszłości standardu. Jeśli nie zostaną wprowadzone znaczące zmiany, Wytyczne stracą na znaczeniu.

Według OECD Watch, instrument Wytycznych nie był wykorzystywany ze względu na brak woli politycznej, odpowiedniego mechanizmu sankcji oraz spójnego ich wdrażania.

Z monitoringu OECD Watch wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat organizacje społeczne wniosły 96 spraw. Dotyczyły one przede wszystkich niszczenia środowiska i naruszania praw człowieka w krajach rozwiajających się. Te naruszenia najczęściej pojawiały się w łańcuchach wartości międzynarodowych korporacji. Według raportu Krajowe Punkty Kontaktowe OECD, ciała powołane dla wsparcia funkcjonowania Wytycznych, rzadko przyczyniały się do rozwiązania konfliktu. Większość z KPK OECD nie promuje efektywnie Wytycznych.

Jak wskazał Joseph Wilde-Ramsing (OECD Watch) tylko w 5 na 96 przypadków odwołanie się do Wytycznych wpłynęło na realną zmianę w zachowaniu firmy, w 10 przypadkach KPK wydały praktyczne rekomendacje, jednak nie przełożyły się one od razu na zmiany w działaniu. W pozostałych 84% przypadków, KPK nic nie wniosły do rozwiązania sytuacji konfliktowej.

Według OECD Watch, jeśli nie ma mechanizmu sankcji, firmy nie mają motywacji do podjęcia działań.

wróć do wszystkich wpisów