Ikona Zegara 3min.

25.11.2016

10 LAT RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO W POLSCE

Od stycznia 2017 r. wchodzą w życie istotne zmiany w ustawie o rachunkowości, które będą obejmowały m.in. rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych dla wybranych podmiotów. Komisja Europejska nakładając ten obowiązek chce zachęcić firmy do większej przejrzystości oraz ujednolicić dostęp do danych niefinansowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym CSRinfo, firma edukacyjno-doradcza, przygotowała analizę dotyczącą dotychczasowej praktyki raportowania niefinansowego w Polsce.

Artykuł przedstawia wyniki pierwszego ogólnopolskiego badania „Raportowanie niefinansowe w Polsce 2016” dotyczące kondycji polskiego raportowania w przededniu nowego obowiązku w tym zakresie.

Badanie „Raportowanie niefinansowe w Polsce 2016” to zestawienie obejmujące 317 raportów opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat (01.01.2005-31.12.2016) zarejestrowanych w Rejestrze Raportów (www.rejestrraportow.pl) prowadzonym przez CSRinfo. Analiza obejmuje raporty niefinansowe tj. takie, które ujawniają dane przynajmniej z dwóch obszarów niefinansowych np. środowisko i bhp. Raporty, które zawierają wyłącznie jeden obszar np. tylko zaangażowanie społeczne lub tylko działalność środowiskową nie zostały ujęte w zestawieniu. Przy wyborze brano pod uwagę datę publikacji raportu.

REWOLUCJA W RAPORTOWANIU NIEFINANSOWYM

Analiza CSRinfo pokazuje wzrost zainteresowania publikowaniem raportów niefinansowych w ciągu ostatnich 10 lat. Pierwszy i jedyny w danym roku raport niefinansowy opublikowano w 2005 roku, w kolejnych latach liczba raportów rosła, aż w 2015 liczba wydanych przez firmy raportów niefinansowych wyniosła 55.

W 2018 roku możemy spodziewać się prawdziwej rewolucji. Przez ostatnie 10 lat ukazało się nieco ponad 300 raportów. Tyle samo zostanie opublikowane w ciągu jednego roku w związku z obowiązkiem raportowania nałożonym w nowelizowanej ustawie o rachunkowości dostosowującej wymogi dyrektywy 2014/09/UE do polskich przepisów  – mówi Liliana Anam, menedżer zarządzający CSRinfoStoimy przed ważną zmianą dotyczącą dostępu do informacji gospodarczej – dodaje Anam.

W 2016 roku swoje raporty opublikowało 41 organizacji. Większość organizacji raportuje co roku, ale niektóre z nich wybierają cykl dwuletni, stąd fluktuacja w raportowaniu obserwowana od 2014 roku.

NIE TYLKO FIRMY RAPORTUJĄ

317 raportów zostało opublikowanych przez 110 organizacji. Warto zwrócić uwagę, że nie tylko firmy raportują. Swoje raporty niefinansowe opublikowało 9 organizacji, i to często według zasad międzynarodowego standardu, w tym m.st. Warszawa, organizacje społeczne, stowarzyszenia branżowe czy fundacje korporacyjne. Zagranicą raportuje również administracja publiczna.

Z analizy „Raportowanie niefinansowe 2016” wynika, że firm, które w badanym okresie 10 lat+ wydały 10 lub 9 raportów jest zaledwie kilka. Należą do nich: Bank Millennium, PKN ORLEN, Coca Cola HBC Polska, LOTOS, Orange Polska i Kompania Piwowarska.

NAJWIĘCEJ INFORMACJI PODAJĄ FIRMY Z DWÓCH BRANŻ

Dwie branże wiodą prym w zakresie raportowania niefinansowego. Z 40 raportami miejsce pierwsze na podium zajmuje przemysł paliwowy. Na drugim miejscu znajdują się banki z 38 raportami. Gdyby jednak wraz z bankami ująć inne usługi finansowe, to liczba raportów rośnie z 38 do 43. Na trzecim miejscu znajduje się branża spożywcza (37 raportów).

Oprócz przemysłu paliwowego raporty wydają firmy z branży energetycznej (29 raportów) i powiązanego z nimi przemysłu surowcowego  (10 raportów).

RAPORTUJĄCY W POLSCE KORZYSTAJĄ Z MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Chociaż raportowanie niefinansowe było dotąd dobrowolne raportujący stawiają sobie coraz wyżej poprzeczkę i przygotowują raporty wg międzynarodowych standardów. W ciągu ostatnich 5 lat tj. 2012-2016 aż 78% wszystkich raportów zostało sporządzonych wg standardu raportowania Global Reporting Initiative. W całym okresie objętym zestawieniem 67% raportów zostało przygotowanych wg tego standardu, co stawia Polskę powyżej średniej światowej. Według danych GRI, 60% raportujących jednostek na świecie korzysta z ich standardu.

Analiza pokazuje, że wzrasta jakość raportowania niefinansowego, co wynika ze stosowanych standardów jak i rosnącego doświadczenia raportujących i ugruntowania procesu sprawozdawczości w firmach. Standard GRI oferuje ponad 80 uniwersalnych wskaźników oraz dodatkowe wskaźniki sektorowe. Dlatego dzisiaj w raportach niefinansowych znajdziemy informację nie tylko o profilu firmy czy jej ambicjach i sukcesach, ale również konkretne wskaźniki wyników – mówi Liliana Anam, menedżer zarządzający CSRinfo.

Wszystkie ujęte w badaniu raporty znajdują się na stronie www.rejestrraportow.pl (odświeżona wersja dostępna już od 6 grudnia).

wróć do wszystkich wpisów