18.10.2022

1000 zł

Tłumaczenie standardu raportowania GRI G4

Konferencja „Raportowanie niefinansowe w Polsce”, Ministerstwo Rozwoju i CSRinfo, 28.06.2016, Warszawa.

Skąd pomysł na realizację tłumaczenia?

Raportowanie danych niefinansowych weszło do kanonu sprawozdawczości firm m.in. za sprawą przyjęcia przez Unię Europejską w 2014 roku dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności (dyrektywa 2014/95/UE). Zgodnie z zapisami dyrektywy od 2017 roku firmy zobowiązane będą do ujawniania istotnych informacji dotyczących co najmniej kwestii środowiskowych, spraw społecznych
i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.

Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organ pomocniczy Ministra Gospodarki) zlecił w 2015 roku Grupie Roboczej ds. monitorowania trendów CSR zbadanie możliwości przetłumaczenia ww. standardu na język polski. Koordynację Grupy powierzono Lilianie Anam (CSRinfo).

Jak wyglądał proces tłumaczenia?

Pierwsze spotkanie Grupy odbyło się w lutym 2015 roku i wówczas rozpoczęto rozmowy z właścicielem standardu Global Reporting Initiative. W październiku 2015 roku zawiązano Partnerstwo na rzecz Tłumaczenia, którego członkowie sfinansowali projekt. Partnerzy Tłumaczenia rekrutowali się z Grupy roboczej. Są to: Ministerstwo Rozwoju, Deloitte, FOB, Grupa Lotos, KIBR i Provident Polska.

Jednocześnie GRI wymagało utworzenia tzw. Peer Review Committee (Komitet Nadzorujący Tłumaczenie), którego eksperci mieli nadzorować proces tłumaczenia. Pozycja ta była wolontarystyczna. W skład Peer Review Committee weszli:

  • Liliana Anam, Menedżer Zarządzający, CSRinfo (Przewodnicząca Komitetu)
  • Beata Faracik, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
  • Jacqueline Kacprzak, Radca Ministra, Ministerstwo Rozwoju
  • Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Senior Manager, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte

Projekt koordynowało CSRinfo.

Standard GRI G4

Standard GRI G4 został ogłoszony podczas konferencja „Raportowanie niefinansowe w Polsce”, której organizatorami byli: Ministerstwo Rozwoju oraz CSRinfo.

Wydarzenie miało miejsce 28 czerwca w Warszawie i zgromadziło przedstawicieli firm i instytucji szczególnie zainteresowanych raportowaniem niefinansowym w Polsce. Eksperci i uczestnicy wydarzenia dyskutowali m.in.
o tym, w jaki sposób spółki mogą przygotować się do zmian wymaganych przez dyrektywę unijną 2014/95/UE oraz jak międzynarodowy standard Global Reporting Initiative może pomóc im w wypełnieniu obowiązku raportowania danych niefinansowych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 przedstawicieli firm i instytucji.

Na Standard składają się dwa dokumenty: Wytyczne GRI, które zawierają zasady raportowania i wskaźniki oraz Podręcznik stosowania Wytycznych.

Wytyczne oraz materiały z konferencji są dostępne w sekcji Materiały.

Partnerzy

Galeria

Materiały

Plik pdf

PREZENTACJA: PARTNERSTWO NA RZECZ TŁUMACZENIA STANDARDU GRI G4 NA JĘZYK POLSKI, LILIANA ANAM, CSRINFO

Pobierz
Plik pdf

PREZENTACJA: RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE W POLSCE – STATUS TRANSPOZYCJI DYREKTYWY 2014/95/UE, AGNIESZKA STACHNIAK, MINISTERSTWO FINANSÓW

Pobierz
Plik pdf

PREZENTACJA: RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE NA ŚWIECIE – DOŚWIADCZENIA GLOBAL REPORTING INITIATIVE, SHIVANI RAJPAL, GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Pobierz
Plik pdf

PODSUMOWANIE KONFERENCJI „RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE W POLSCE” (28.06.2016)

Pobierz
Plik pdf

ZASADY RAPORTOWANIA I WSKAŹNIKI

Pobierz
Plik pdf

PODRĘCZNIK STOSOWANIA WYTYCZNYCH

Pobierz

Poprzednie wydarzenia

Paulina Pietrzak-Gerchant

Masz Pytania?

Skontaktuj się z Opiekunem Szkolenia

600 534 785

szkolenia@csrinfo.org