18.10.2022

1000 zł

Praktyki odpowiedzialnego biznesu – rola zarządów i rad nadzorczych

Konferencja Praktyki odpowiedzialnego biznesu – rola zarządów i rad nadzorczych, 19.11.2015, Warszawa

Wprowadzenie

Skąd pomysł na taką inicjatywę?

Kwestie zrównoważonego rozwoju generują szanse i ryzyka oraz bezpośrednio wpływają
na działalność firm. W związku z tym ich znajomość jest istotna nie tylko dla osób operacyjnych,
ale również dla zarządzających spółkami czy dla organów nadzoru.

Dlatego ważne jest by członkowie rad nadzorczych byli przygotowani do oceny działalności spółki pod kątem „sustainability” i by mieli w ręku narzędzia ułatwiające im tę ocenę. Zyskuje to szczególnie
na znaczeniu w momencie gdy do sprawozdawczości finansowej zostanie dodana sprawozdawczość pozafinansowa, zgodnie z założeniami przyjętej przez UE dyrektywy 2014/95/UE.

Dlatego CSRinfo zainicjowaliśmy projekt, którego celem była promocja CSR wśród członków rad nadzorczych, i który dostarczy im praktycznego narzędzia. Była to pierwsza inicjatywa tego typu
na polskim rynku, naszym zdaniem bardzo potrzebna.

Jakie działania składały się na inicjatywę?

Inicjatywa miała charakter badawczo-edukacyjny. Jej sukces nie byłby możliwy bez zaangażowanych partnerów, którzy wsparli nas w tym projekcie. W rezultacie konferencja ogłaszająca wyniki projektu
w Warszawie cieszyła się takim zainteresowaniem, że musieliśmy podwoić liczbę miejsc.
Kontynuacją konferencji były spotkania w całej Polsce. W Gdańsku do inicjatywy dołączył się Gdański Klub Biznesu, w którego zabytkowej siedzibie odbyło się grudniowe spotkanie.

Badanie 200 największych
spółek w Polsce

Panel ekspertów Narzędzie dla zarządzających Wydarzenia w całej Polsce
Badanie jakościowe przygotowujące do ankiety

Badanie ilościowe ankietowe wśród członków rad nadzorczych 200 największych spółek
w Polsce

Agencja badawcza:

MillwardBrown_logo

Niezwykle ciekawa dyskusja ekspercka dot. CSR i roli zarządzających, która odbyła się na GPW
w dn. 04.11.2015
Czterostronicowy, krótki materiał
prezentujący kluczowe kwestie CSR i zawierający listę kontrolną dla zarządu oraz listę kontrolną dla rady nadzorczej
19.11.2015 Warszawa

27.11.2015 Wrocław

30.11.2015 Katowice

1.12.2015 Gdańsk

2.12.2015 Łódź

Kiedy projekt był realizowany?

Inicjatywa była realizowana na przełomie 2014 i 2015 roku.

Relacje z wydarzeń możesz obejrzeć na naszym profilu FB oraz w Galerii.

Partnerzy

Galeria

Materiały

Plik pdf

PRAKTYKI ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU DLA ZARZĄDZAJĄCYCH

Wyniki przeprowadzonego przez nas badania pokazują, że członkowie rad nadzorczych chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje
w obszarze CSR
. Odpowiedzi pozytywnej udzieliło aż 95% respondentów. Preferowane formy poszerzania wiedzy o CSR to m.in. informator kierowany do członków rad nadzorczych oraz konferencje poruszające tą tematykę.

Dlatego CSRinfo opracowało Poradnik dla członków rad nadzorczych, który w prosty i przystępny sposób dostarczy wiedzy i będzie praktycznym narzędziem w codziennej pracy. Krótki format 4 stron, specjalna „checklista” odrębna dla członków zarządu i rad nadzorczych.

Wydanie: 2015

Pobierz

Poprzednie wydarzenia

Paulina Pietrzak-Gerchant

Masz Pytania?

Skontaktuj się z Opiekunem Szkolenia

600 534 785

szkolenia@csrinfo.org